Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Card image cap


ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης άνοιξε νέο χώρο συζητήσεων με τους πολίτες επί των προκλήσεων και των προτεραιοτήτων της Ευρώπης. Αποτέλεσε μια άσκηση εστιασμένη στους πολίτες, από τη βάση προς την κορυφή, στο πλαίσιο της οποίας οι Ευρωπαίοι είχαν την ευκαιρία, από τον Απρίλιο 2021 έως τον Μάιο 2022, να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το τι αναμένουν από την ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του κοινού μέλλοντος της ΕΕ. Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και συζητήσεις σε ολόκληρη την Ένωση, σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσω μιας διαδραστικής πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας.

Μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκ μέρους του Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, και η Προέδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέγραψαν Κοινή Δήλωση σε πανηγυρική τελετή που έλαβε χώρα στην αίθουσα Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 10 Μαρτίου 2021.

 Οι εργασίες της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης ξεκίνησαν στις 9 Μαΐου 2021, Ημέρα της Ευρώπης, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε εναρκτήρια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε επίσημα ένα χρόνο μετά στις 9 Μαΐου 2022, Ημέρα της Ευρώπης, στο Στρασβούργο. Τα συμπεράσματά της περιέχονται στην τελική έκθεση.

Η τελική έκθεση, που υποβλήθηκε από τους συμπροέδρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, περιέχει 49 προτάσεις και περισσότερα από 300 συγκεκριμένα μέτρα. Οι προτάσεις καλύπτουν εννέα θέματα: κλιματική αλλαγή και περιβάλλον· υγεία· ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας· η ΕΕ στον κόσμο· αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια· ψηφιακός μετασχηματισμός· ευρωπαϊκή δημοκρατία· μετανάστευση· εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός.

Στόχος είναι τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν αποτελεσματική συνέχεια στις προτάσεις, το καθένα εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις Συνθήκες. Για ενημέρωση των πολιτών που συμμετείχαν στη Διάσκεψη, θα διοργανωθεί εκδήλωση ανατροφοδότησης το φθινόπωρο του 2022.

Για πληρέστερη ενημέρωση συνιστούμε όπως επισκεφθείτε την Ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει (συν) διοργανώσει εκδηλώσεις, αλλά και συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που διοργάνωσαν άλλοι φορείς. Έχει συνδιοργανώσει ή/και συμμετάσχει σε 6 εκδηλώσεις.