Τμήμα Θεωρήσεων

Αύξηση Τελών Θεώρησης

Στις 28/05/2019, βάσει των ενταξιακών της δεσμεύσεων, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε δήλωση ετοιμότητας για ένταξη στο Χώρο Σένγκεν.

Σε συνέχεια Αξιολογήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2019 καθώς και σχετικών συστάσεων που ακολούθησαν, για ευθυγράμμιση με το κεκτημένο Σένγκεν και πλήρη εφαρμογή του Άρθρου 16 του Κώδικα Θεωρήσεων, από 1η Δεκεμβρίου 2022 τα τέλη θεωρήσεων εισόδου αυξάνονται ως εξής:

 

Τύποι Θεώρησης 

Τέλος (ευρώ)

Θεώρηση Διέλευσης μέσω Αερολιμένα (category A) 

80

Θεώρηση βραχείας διαμονής μονής και πολλαπλών εισόδων (1-90 μέρες) (Category C) 

80

Παιδιά μεταξύ 6-12 ετών  

40

Παιδιά κάτω των 6 ετών 

0

Θεώρηση που εκδίδεται στα σύνορα (Category C) 

80

Υπήκοοι των χωρών:

Αλβανία⃰, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία Ερζεγοβίνη*, Γεωργία⃰, Μολδαβία*, Μαυροβούνιο*, Βόρεια Μακεδονία⃰, Σερβία⃰, Ουκρανία⃰  

35

 

⃰ Τέλος θεώρησης μόνο για κατόχους μη βιομετρικών διαβατηρίων

 Οι κάτοχοι βιομετρικών διαβατηρίων δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου

Η θεώρηση εισόδου (γνωστή και ως ‘βίζα’) είναι άδεια που εκδίδεται σε αλλοδαπούς επισκέπτες για σκοπούς εισόδου στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για βραχείας (μικρότερης των 90 ημερών) ή και μακράς (μέχρι ένος έτος) διάρκειας παραμονή. Οι θεωρήσεις εισόδου που εκδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εθνικής ισχύος, δίδουν δηλαδή το δικαίωμα στον κάτοχο για είσοδο μόνο στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα είδη θεωρήσεων και τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει υποχρέωση για εξασφάλιση θεώρησης εισόδου από αλλοδαπούς επισκέπτες, καθώς και για το πώς μπορεί να υποβληθεί σχετική αίτηση στην πλησιέστερη Διπλωματική Αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας (ή στο Κέντρο Θεωρήσεων στο οποίο θα σας παραπέμψει η Αποστολή).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν από τις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές της Δημοκρατίας, και ορισμένοι Επίτιμοι Πρόξενοι και Προξενεία της Κύπρου στο εξωτερικό είναι εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αιτήσεις και να εκδίδουν θεωρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, είναι πάντοτε χρήσιμο και συστήνεται όπως οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν εκ των προτέρων με την Πρεσβεία ή το Προξενείο όπου σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση για λήψη περαιτέρω πληροφοριών και για καθοδήγηση.

Νομοθεσία θεωρήσεων:

Κώδικας θεωρήσεων (Κανονισμός (ΕΚ) 810/2009)

Κανονισμός VIS (Κανονισμός (ΕΚ) 767/2008)

----------------------- 

Πληροφορίες για Θεωρήσεις Εισόδου:

Τύποι Θεωρήσεων

Χώρες των οποίων οι πολίτες χρειάζεται να κατέχουν θεώρηση για διέλευση μέσω αερολιμένα

Διαδικασία αίτησης και προϋποθέσεις

Χώρες των οποίων οι πολίτες χρειάζεται να κατέχουν θεώρηση εισόδου για είσοδο στη Δημοκρατία

Τέλη θεωρήσεων

Κατηγορίες προσώπων που δεν απαιτείται να κατέχουν θεώρηση εισόδου για είσοδο στη Δημοκρατία

Σημαντική ενημέρωση αναφορικά με επισκέψεις στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη της Δημοκρατίας

Συγχρηματοδοτούμενά έργα- Εργοδότηση φρουρών ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενά έργα- Προπαρασκευαστικές Δράσεις για το νέο CY-VIS

Διαπίστωση γνησιότητας / εντοπισμός πλαστών εγγράφων