Θέσεις εργασίας, άσκηση & υποτροφίες

Θέσεις Ακόλουθου, Εξωτερικές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

06 October 2023

Προθεσμία

27 October 2023

Βοηθός Συντονιστή Έργων (ορισμένου χρόνου)

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

26 November 2021

Προθεσμία

17 December 2021

ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΑ/ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ, ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Γραφέα/ Δακτυλογράφου, με όρους επιτόπιου προσωπικού, στη βάση πλήρους απασχόλησης. Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές για τη συγκεκριμένη θέση είναι GBP £2462.00 (Grade 2, Step 1).

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

18 April 2024

Προθεσμία

08 May 2024

ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΑ, ΠΡΕΣΒΕΙΑ/ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Γραφέα με όρους επιτόπιου προσωπικού για πλήρη απασχόληση. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό.

Καθήκοντα…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

08 April 2024

Προθεσμία

29 April 2024

ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΖΑΚΑΡΤΑ

H Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τζακάρτα δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας θέσης Γραμματέα (με έμφαση σε προξενικά καθήκοντα). Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό.

Καθήκοντα:

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

15 April 2024

Προθεσμία

28 April 2024

ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΖΑΚΑΡΤΑ

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τζακάρτα δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας θέσης Γραμματέα (με έμφαση σε λογιστικά και διοικητικά καθήκοντα). Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

15 April 2024

Προθεσμία

28 April 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΑ, ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟY

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΑ, ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟY

Η Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Λογιστικού Γραφέα, με όρους επιτόπιου προσωπικού, στη βάση πλήρους απασχόλησης. Οι ακαθάριστες μηνιαίες…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

07 March 2024

Προθεσμία

28 March 2024

Προκήρυξη θέση Γραμματέα, Τζακάρτα

Προκήρυξη θέσης Γραμματέα στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τζακάρτα

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τζακάρτα δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας κενής θέσης Γραμματέα, σύμφωνα με τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

26 January 2024

Προθεσμία

16 February 2024

Kενή Θέση Προξενικού Λειτουργού, Μόσχα

Kενή Θέση Προξενικού Λειτουργού, Μόσχα

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Μόσχα ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη (1) ατόμου για την θέση Προξενικού Λειτουργού, με όρους επιτόπιου προσωπικού και αρχική διάρκεια εργοδότησης ενός έτους.

Ο καθορισμένος αρχικός μισθός…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

11 December 2023

Προθεσμία

29 December 2023

Κενή Θέση Γραφέα/μεταφραστή, Αγία Έδρα

Κενή Θέση Γραφέα/μεταφραστή στην Πρεσβεία της Kυπριακής Δημοκρατίας στην Αγία Έδρα

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγία Έδρα με παράλληλη διαπίστευση στο Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα των Ιπποτών της Μάλτας, καθώς και στους Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία στη Ρώμη (FAO, WFP, IFAD)…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

30 November 2023

Προθεσμία

12 December 2023

Κενή Θέση Ιδιαιτέρας/ου Γραμματέως/Γραφέα, Αβάνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΣ/ΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΣΤΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αβάνα, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας θέσης Γραφέα με όρους επιτόπιου προσωπικού για πλήρη απασχόληση. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις «Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

02 October 2023

Προθεσμία

25 November 2023

Προκήρυξη Θέσης Γραμματέα/Γραφέα, Βρυξέλλες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ/ΓΡΑΦΕΑ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ (ΜΑΕΕ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γραμματέα/ Γραφέα στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ για πλήρη απασχόληση στις Βρυξέλλες, με όρους επιτόπιου προσωπικού.

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

03 October 2023

Προθεσμία

24 October 2023

Κενή Θέση Οδηγού/Κλητήρα, Αβάνα

Κενή Θέση Οδηγού/Κλητήρα, Αβάνα

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αβάνα, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας θέσης Οδηγού/Κλητήρα για πλήρη απασχόληση. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις «Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

31 August 2023

Προθεσμία

14 September 2023

Κενή Θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέας, Μόσχα

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Μόσχα ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη 1 (ενός) ατόμου στην θέση της Ιδιαιτέρας Γραμματέας του Αρχηγού της Διπλωματικής Αποστολής, με αρχική διάρκεια εργοδότησης ενός έτους.

Ο καθορισμένος αρχικός μισθός της θέσης ανέρχεται στα ₽115 211,00 (ακάθαρτος). Ο μισθός τυγχάνει ετήσιας…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

02 August 2023

Προθεσμία

01 September 2023

Δύο (2) κενές θέσεις γραφέα, Καμπέρα

Η Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Καμπέρα προκηρύσσει δύο (2) κενές θέσεις για καθήκοντα γραφέα (γραμματείας, λογιστικής, προξενικά, αρχειοθέτηση, εξυπηρέτησης και οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα).

Μισθός: 63700 AU$ + 10,5% Συνταξιοδοτικό

Απαραίτητα προσόντα:

Άριστη γνώση Η/Υ.

Πολύ καλή γνώση των…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

08 August 2023

Προθεσμία

20 August 2023

Θέση Εργασίας Γραφέα/Δακτυλογράφου, Λονδίνο

Θέση Εργασίας Γραφέα/Δακτυλογράφου, στην Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γραφέα/ Δακτυλογράφου για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της θέσης είναι GBP £2462.00 (Grade 2, Step 1).

Ο μήνας έναρξης…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

29 June 2023

Προθεσμία

21 July 2023

Κενή Θέση Κλητήρα, Αθήνα

Κενή Θέση Κλητήρα στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατάς στην Αθήνα

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας θέσης κλητήρα στο Μορφωτικό Τμήμα (Σπίτι της Κύπρου) για πλήρη απασχόληση σύμφωνα με τους όρους υπηρεσίας του επιτόπιου προσωπικού. Η μισθολογική Κλίμακα της θέσης…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

26 June 2023

Προθεσμία

07 July 2023

Θέση Εργασίας Βοηθού Λειτουργού Τύπου, Αθήνα

Θέση Εργασίας Βοηθού Λειτουργού Τύπου στην Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα

Η Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης Βοηθού Λειτουργού Τύπου για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού.

Το άτομο…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

07 June 2023

Προθεσμία

28 June 2023

Προκήρυξη για πλήρωση δύο κενών θέσεων Γραφέα, Κένυα

Προκήρυξη για πλήρωση δύο κενών θέσεων Γραφέα, Κένυα

Η Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κένυα (Ναϊρόμπι) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Γραφέα για πλήρη απασχόληση, με όρους του επιτόπιου προσωπικού.

Μισθοδοσία: Βασικός…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

08 June 2023

Προθεσμία

23 June 2023

Θέση Εργασίας Γραφέα/Δακτυλογράφου, Κάιρο

Θέση Εργασίας Γραφέα/Δακτυλογράφου, Κάιρο

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κάϊρο δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Γραφέα/Δακτυλογράφου, με όρους του επιτόπιου προσωπικού.

Εγκεκριμένη μισθοδοσία: 615 € Χ17 € (34 *)

*Αριθμός ετήσιων…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

07 June 2023

Προθεσμία

22 June 2023

Θέση Εργασίας Λογιστή/τριας, Μόσχα

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Μόσχα ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη (1) ατόμου στην θέση «Λογιστή/τριας», με όρους επιτόπιου προσωπικού και αρχική διάρκεια εργοδότησης ενός έτους.

Ο καθορισμένος αρχικός μισθός της θέσης ανέρχεται στα ₽142.723,00 (ακάθαρτος). Ο μισθός τυγχάνει ετήσιας αναθεώρησης βάσει των μισθολογικών κλιμάκων της…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

19 May 2023

Προθεσμία

05 June 2023

Κενή Θέση Γραφέα/Δακτυλογράφου, Ουάσιγκτον

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον (2211 R street NW, Washington DC 20008), δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) θέσης Γραφέα/Δακτυλογράφου με όρους επιτόπιου προσωπικού για πλήρη απασχόληση. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

12 May 2023

Προθεσμία

31 May 2023

Θέση Εργασίας Γραφέα/Δακτυλογράφου, Νέα Υόρκη

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Γραφέα/Δακτυλογράφου με τους όρους επιτόπιου προσωπικού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

28 April 2023

Προθεσμία

26 May 2023

Θέση Εργασίας Προξενικού Λειτουργού, Μόσχα

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Μόσχα ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη (1) ατόμου στην θέση «Προξενικού Λειτουργού», με όρους επιτόπιου προσωπικού και αρχική διάρκεια εργοδότησης ενός έτους.

Ο καθορισμένος αρχικός μισθός της θέσης ανέρχεται στα ₽142.723,00 (ακάθαρτος). Ο μισθός τυγχάνει ετήσιας αναθεώρησης βάσει των μισθολογικών κλιμάκων…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

28 April 2023

Προθεσμία

15 May 2023

Θέση Εργασίας για Γραμματειακό Προσωπικό/Γραφέα, Ρώμη

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας για Γραμματειακό Προσωπικό/Γραφέα, με όρους πλήρους απασχόλησης επιτόπιου προσωπικού. Η σύμβαση εργασίας για τη θέση είναι ορισμένου χρόνου (1 έτους), με δυνατότητα μετατροπής της σε αορίστου χρόνου.

Η θέση εμπίπτει στην κατηγορία…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

24 April 2023

Προθεσμία

08 May 2023

Κενή Θέση Γραφέα/Δακτυλογράφου, Λονδίνο

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γραφέα/ Δακτυλογράφου για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της θέσης είναι GBP £2462.00 (Grade 2, Step 1).
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

16 March 2023

Προθεσμία

30 March 2023

Θέση Γραφέα/ Δακτυλογράφου, Λονδίνο

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γραφέα/ Δακτυλογράφου για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της θέσης είναι GBP £2116.00 (Grade 2, Step 1).

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, προξενικά,…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

26 January 2023

Προθεσμία

10 February 2023

Θέση Γραμματέα/ Γραφέα, Βρυξέλλες

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ (ΜΑΕΕ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γραμματέα/ Γραφέα στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ για πλήρη απασχόληση στις Βρυξέλλες, με όρους επιτόπιου προσωπικού.

Η σύμβαση εργασίας θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας του Βελγίου. Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές για τις συγκεκριμένες…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

18 January 2023

Προθεσμία

25 January 2023

Θέση Γραφέα/ Υπαλλήλου Υποδοχής, Αβάνα

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αβάνα, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας θέσης Γραφέα/Υπαλλήλου Υποδοχής με όρους επιτόπιου προσωπικού για πλήρη απασχόληση. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις «Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό».

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

11 November 2022

Προθεσμία

25 November 2022

Θέση Γραφέα/ Δακτυλογράφου, Λονδίνο

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γραφέα/ Δακτυλογράφου για προσωρινή απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού στο Ναυτιλιακό Τμήμα της ΥΑ.

Η απασχόληση θα είναι για περίοδο έξι (6) μηνών, έναρξη απασχόλησης η 1η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

04 November 2022

Προθεσμία

18 November 2022

Θέση Γραφέα, Βιέννη

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Γραφέα με όρους επιτόπιου προσωπικού για πλήρη απασχόληση. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό.

Καθήκοντα και ευθύνες:

  • Διοικητική…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

17 October 2022

Προθεσμία

11 November 2022

Θέση Βοηθού Λειτουργού Τύπου στις Βρυξέλλες

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ (ΜΑΕΕ) δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης Βοηθού Λειτουργού Τύπου για πλήρη απασχόληση, με τους όρους του επιτόπιου προσωπικού Βελγίου. 

Το άτομο που θα επιλεγεί θα εργάζεται, υπό την εποπτεία της Συμβούλου Τύπου, στο Γραφείο Τύπου της ΜΑΕΕ, το οποίο είναι επιφορτισμένο με ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων στον τομέα της δημοσιότητας και…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

03 October 2022

Προθεσμία

17 October 2022

Θέση Γραφέα / Δακτυλογράφου Κάιρο

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κάιρο πληροφορεί για την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Επιτόπιου Προσωπικού.

Τίτλος Θέσης: Γραφέας/Δακτυλογράφος.

Εγκεκριμένη μισθοδοσία : 615 € Χ17 € (34 *)
*Αριθμός ετήσιων προσαυξήσεων

Περιγραφή Εργασίας της Θέσης :
(α) Ασκεί τα καθήκοντα γραφείου/γραμματείας/διαχείρισης γραφείου (παρακολούθηση ημερήσιου τύπου, επικαιροποίηση…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

05 September 2022

Προθεσμία

30 September 2022

Θέση Λογιστικού Γραφέα στο Λονδίνο

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Λογιστικού Γραφέα για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της θέσης είναι GBP £2403.50.

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, οικονομικά, λογιστικά, αρχειοθέτηση και γενικά γραφειακά καθήκοντα.

Απαιτούμενα…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

04 August 2022

Προθεσμία

20 September 2022

Θέση Γραφέα/ Δακτυλογράφου στη Νέα Υόρκη

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Γραφέα/Δακτυλογράφου με τους όρους επιτόπιου προσωπικού για πλήρη απασχόληση στη βάση συμβολαίου για περίοδο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης. Η μισθολογική κλίμακα της θέσης είναι η αρχική βαθμίδα της Κλίμακας GS-5 με ετήσιο μεικτό μισθό που ανέρχεται σε 41,981

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

17 August 2022

Προθεσμία

26 August 2022

Θέση Διοικητική/γραφέα Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στo Μουσκάτ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Θέση: Διοικητική/γραφέα (πλήρης απασχόληση, όροι επιτόπιου προσωπικού)
Αποστολή: Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σουλτανάτο του Ομάν
Απολαβές: OMR 740 αρχικός μηνιαίος μεικτός μισθός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ομάν διαθέτει κενή θέση για διοικητικό προσωπικό/γραφέα με όρους επιτόπιου…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

30 May 2022

Προθεσμία

10 July 2022

Θέση γραφέα / δακτυλογράφου Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δαμασκό

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δαμασκό δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ατόμου στη θέση γραφέα / δακτυλογράφου, με όρους επιτόπιου προσωπικού, για πλήρη απασχόληση και στη βάση συμβολαίου για περίοδο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης.


Λεπτομέρειες για την εν λόγω θέση παρατίθενται κάτωθι:

• Απαιτούμενα προσόντα
- Απολυτήριο αναγνωρισμένης…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

18 May 2022

Προθεσμία

08 June 2022

Θέση Γραφέα με καθήκοντα Συντηρητή στο Λονδίνο

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γραφέα με καθήκοντα Συντηρητή για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της θέσης είναι GBP £2403.50.

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, παρακολούθηση και εποπτεία όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με συντήρηση του οικήματος της…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

03 May 2022

Προθεσμία

16 May 2022

Θέση Βοηθού Διοικητικού Λειτουργού, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ (ΜΑΕΕ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Βοηθού Διοικητικού Λειτουργού για πλήρη απασχόληση, με τους όρους του επιτόπιου προσωπικού. Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές για τη συγκεκριμένη θέση ανέρχονται στα 2.361 Eυρώ.

Καθήκοντα και ευθύνες:

Θέση Γραφέα/Δακτυλογράφου, Κυπριακή Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Γραφέα/Δακτυλογράφου με όρους επιτόπιου προσωπικού για πλήρη απασχόληση. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

15 October 2021

Προθεσμία

03 November 2021

Θέση Οδηγού/Κλητήρα, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στη Γενεύη

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γενεύη προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Οδηγού/Κλητήρα, πλήρους απασχόλησης, με ημερομηνία έναρξης καθηκόντων την 1η Ιανουαρίου 2021.

 

Βασικοί Όροι Εργασίας

Αρχική…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

15 October 2021

Προθεσμία

01 November 2021

Θέση Γραφέα, Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας θέσης Γραφέα με όρους επιτόπιου προσωπικού.

 

Μισθοδοσία

Βασικός μηνιαίος μικτός μισθός 858€ (Δ.Ε.Μ.Κ. 1)

 

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

15 October 2021

Προθεσμία

01 November 2021

Θέση Ιδιαιτ. Γραμματέως, Κυπριακή Πρεσβεία στο Ελσίνκι

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Φινλανδία δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Ιδιαιτέρ. Γραμματέως με τους όρους επιτόπιου προσωπικού για πλήρη απασχόληση στη βάση συμβολαίου για περίοδο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της θέσης είναι 2.879,09 ευρώ. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Απασχόληση και…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

14 October 2021

Προθεσμία

29 October 2021

Θέση Ιδιαιτ. Γραμματέως, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ (ΜΑΕΕ) δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης Ιδιαιτέρ. Γραμματέως της/του Μόνιμου Αντιπρόσωπου για πλήρη απασχόληση, με τους όρους του επιτόπιου προσωπικού. Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές για τη συγκεκριμένη θέση ανέρχονται στα 3.100 ευρώ.

 

Καθήκοντα…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

28 September 2021

Προθεσμία

12 October 2021

Θέση Βοηθού Λειτουργού Τύπου, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ (ΜΑΕΕ) δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης Βοηθού Λειτουργού Τύπου για πλήρη απασχόληση, με τους όρους του επιτόπιου προσωπικού. 

Το άτομο που θα επιλεγεί θα εργάζεται, υπό την εποπτεία της Συμβούλου Τύπου, στο Γραφείο Τύπου της ΜΑΕΕ, το οποίο είναι επιφορτισμένο με ένα ευρύ…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

28 September 2021

Προθεσμία

12 October 2021

Θέση Οδηγού/Κλητήρα, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ (ΜΑΕΕ) δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης Οδηγού/Κλητήρα για πλήρη απασχόληση, με τους όρους του επιτόπιου προσωπικού. Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές για τη συγκεκριμένη θέση ανέρχονται στα 1878,97 Ευρώ.

 

Καθήκοντα και ευθύνες

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

19 September 2021

Προθεσμία

28 September 2021

2 θέσεις Γραφέα/Δακτυλογράφου, Κυπριακή Πρεσβεία στη Βιέννη

Καθήκοντα και ευθύνη

• Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς την/τον Πρέσβη/Μόνιμη/ο Αντιπρόσωπο και το Διπλωματικό Προσωπικό

• Διαχείριση αλληλογραφίας, οργάνωση ταξιδίων και συναντήσεων Πρέσβη

• Χειρισμός θεμάτων πρωτοκόλλου για τον…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

16 June 2021

Προθεσμία

25 June 2021

Θέση Γραμματέως, Κυπριακή Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες (2211 R Street NW, Washington DC 20008) δέχεται αιτήσεις για τη θέση Γραμματέως, πλήρους απασχόλησης, με όρους επιτόπιου προχωπικού.

Καθήκοντα και ευθύνες θέσης

Η θέση καλύπτει ευρύ φάσμα καθηκόντων σε διάφορους τομείς…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

24 March 2021

Προθεσμία

19 April 2021

Θέση Γραφέα/Δακτυλογράφου, Κυπριακή Πρεσβεία στη Βιέννη

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη δέχεται αιτήσεις για μία (1) θέση Γραφέα/Δακτυλογράφου, με πλήρη απασχόληση, για εκτέλεση καθηκόντων στο Αρχείο και Επικοινωνίες, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Η απασχόληση θα διέπεται από τις “Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

29 October 2020

Προθεσμία

23 November 2020

Θέση Γραφέα Λογιστηρίου/Αρχειοφύλακα, Κυπριακή Πρεσβεία στο Παρίσι

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι δέχεται αιτήσεις για μία (1) θέση Γραφέα Λογιστηρίου / Αρχειοφύλακα, με πλήρη απασχόληση, για εκτέλεση καθηκόντων στο Λογιστήριο και Αρχείο της Πρεσβείας. Τα καθήκοντα της θέσης, εκτός των λογιστικών καθηκόντων, περιλαμβάνουν χειρισμό των τηλεπικοινωνιακών και κρυπτογραφικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

30 October 2020

Προθεσμία

13 November 2020

Εκλογές στο Λεσότο [7 Οκτωβρίου 2022]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών ΕΕ στο Λεσότο

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής εκλογικών παρατηρητών για τις γενικές εκλογές στο Λεσότο που είναι προγραμματισμένες για τις 7 Οκτωβρίου 2022. Η αποστολή θα αποτελείται από 22 παρατηρητές μακράς διάρκειας και 30 παρατηρητές βραχείας διάρκειας. Το σημείωμα της…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

27 July 2022

Προθεσμία

11 August 2022

Εκλογές στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε [25 Σεπτεμβρίου 2022]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών ΕΕ στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής εκλογικών παρατηρητών για τις βουλευτικές εκλογές στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε που είναι προγραμματισμένες για τις 25 Σεπτεμβρίου 2022. Η αποστολή θα αποτελείται από 10 παρατηρητές μακράς διάρκειας και 18 παρατηρητές…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

21 July 2022

Προθεσμία

09 August 2022

Εκλογές στην Κένυα [9 Αυγούστου 2022]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών ΕΕ στην Κένυα

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής εκλογικών παρατηρητών για τις Γενικές Εκλογές στην Κένυα που είναι προγραμματισμένες για τις 9 Αυγούστου 2022, με πιθανό 2ο γύρο εκλογών στις 15 Σεπτέμβρη 2022. Η αποστολή…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

17 May 2022

Προθεσμία

30 May 2022

Εκλογές στον Λίβανο [15 Μαΐου 2022]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών ΕΕ στoν Λίβανο

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής εκλογικών παρατηρητών για τις Γενικές Εκλογές στον Λίβανο που είναι προγραμματισμένες για τις 15 Μαΐου 2022. Οι αιτούντες πρέπει να είναι διαθέσιμοι για…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

15 February 2022

Προθεσμία

02 March 2022

Εκλογές στο Ανατολικό Τιμόρ [Μάρτιος 2022]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών ΕΕ στo Ανατολικό Τιμόρ

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής εκλογικών παρατηρητών για προεδρικές εκλογές στο Ανατολικό Τιμόρ που είναι προγραμματισμένες για τον Μάρτη του 2022 (με πιθανό δεύτερο γύρο τον…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

05 January 2022

Προθεσμία

16 January 2022

Εκλογές στην Κολομβία [13 Μαρτίου & 29 Μαΐου 2022]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών ΕΕ στην Κολομβία

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής εκλογικών παρατηρητών για τις βουλευτικές και τις προεδρικές εκλογές στην Κολομβία που είναι προγραμματισμένες για τις 13 Μαρτίου και τις 29 Μαΐου 2022, αντίστοιχα (με…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

17 December 2021

Προθεσμία

09 January 2022

Εκλογές στη Γκάμπια [4 Δεκεμβρίου 2021]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών ΕΕ στη Γκάμπια

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής εκλογικών παρατηρητών για τις Προεδρικές εκλογές στη Γκάμπια που είναι προγραμματισμένες για τις 4 Δεκεμβρίου 2021. Η αποστολή θα αποτελείται από 16 παρατηρητές μακράς…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

30 September 2021

Προθεσμία

09 October 2021

Εκλογές στη Βενεζουέλα [21 Νοεμβρίου 2021]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών ΕΕ στη Βενεζουέλα

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής εκλογικών παρατηρητών για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές στη Βενεζουέλα που είναι προγραμματισμένες για τις 21 Νοεμβρίου 2021. Η αποστολή θα αποτελείται από…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

15 September 2021

Προθεσμία

26 September 2021

Εκλογές στην Ονδούρα [28 Νοεμβρίου 2021]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών ΕΕ στην Ονδούρα

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής εκλογικών παρατηρητών μακράς διάρκειας για τις γενικές εκλογές στην Ονδούρα που είναι προγραμματισμένες για τις 28 Νοεμβρίου 2021. Οι παρατηρητές αναμένεται να παραμείνουν…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

26 August 2021

Προθεσμία

14 September 2021

Εκλογές στο Ιράκ [10 Οκτωβρίου 2021]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών ΕΕ στο Ιράκ

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής εκλογικών παρατηρητών μακράς διάρκειας για τις βουλευτικές εκλογές στο Ιράκ που είναι προγραμματισμένες για τις 10 Οκτωβρίου 2021. Οι παρατηρητές αναμένεται να παραμείνουν…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

05 August 2021

Προθεσμία

11 August 2021

'Eκλογές' στο Κόσοβο* [17 Οκτωβρίου 2021]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών ΕΕ στο Κόσοβο*

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων για την Αποστολή Εκλογικής Παρατήρησης στις 'δημοτικές εκλογές' στο Κόσοβο* που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στις 17 Οκτωβρίου 2021, με πιθανό…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

27 July 2021

Προθεσμία

03 August 2021

Eκλογές στην Ζάμπια [12 Αυγούστου 2021]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών ΕΕ στις εκλογές στη Ζάμπια στις 12 Αυγούστου 2021

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων για την Αποστολή Εκλογικής Παρατήρησης στις γενικές εκλογές στη Ζάμπια που είναι προγραμματισμένες να λάβουν χώρα στις…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

01 June 2021

Προθεσμία

09 June 2021

Eκλογές στην Αιθιοπία [5 & 12 Ιουνίου 2021]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών ΕΕ στις εκλογές στην Αιθιοπία στις 5 & 12 Ιουνίου 2021

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες επιλογής συμμετεχόντων για την Αποστολή Εκλογικής Παρατήρησης για τις βουλευτικές και περιφερειακές εκλογές στην Αιθιοπία που είναι προγραμματισμένες…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

18 April 2021

Προθεσμία

22 April 2021

Πρακτική Άσκηση

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει την ευκαιρία σε φοιτητές, πανεπιστημιακού επιπέδου, να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης» (Internship) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι συμμετέχοντες τοποθετούνται είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών είτε στις Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους αλλά και τις ανάγκες του Υπουργείου και των Διπλωματικών Αποστολών. 

Οι αιτούντες θα πρέπει:

(α) να κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα,
(β) να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τα δύο πρώτα έτη των πανεπιστημιακών σπουδών τους (πχ 60 μονάδες),
(γ) να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας ή και της τοπικής γλώσσας στην περίπτωση που αιτούνται τοποθέτηση τους σε Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

Η πρακτική άσκηση θα είναι χωρίς απολαβές και δεν μπορεί να έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη Δημοκρατία σε επιδόματα, ασφαλιστική κάλυψη, κ.α.

Η Αίτηση πρέπει να αποστέλλεται ανάλογα με το ενδιαφέρον των αιτητών είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών στην ηλεκτρ. διευθυνση internship@mfa.gov.cy είτε απευθείας στην Διπλωματική Αποστολή που τους ενδιαφέρει. Τα στοιχεία καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο και οι αιτούντες καλούνται σε προσωπική συνέντευξη όταν υπάρξει ανάγκη που θα συνάδει με τα προσόντα / πείρα/ ικανότητες τους. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο πρακτικής άσκησης που θα δηλώσουν δεν υπάρχει ανάγκη θα καλούνται προς επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος τους για άλλη χρονική περίοδο. 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι  υπογράφουν Συμβόλαιο χωρίς αμοιβή το οποίο να περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, και δέσμευση εμπιστευτικότητας αναφορικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα περιέλθουν στην αντίληψη τους κατά την περίοδο της άσκησης.

Το έντυπο Αίτησης διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης στην Οικονομική Διπλωματία

Το Τμήμα Οικονομικής Διπλωματίας της Διεύθυνσης Παγκόσμιας Ατζέντας του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκηρύσσει πρόγραμμα “Πρακτικής Άσκησης” (Internship) καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους με ελάχιστη περίοδο συμμετοχής τους τρεις (3) μήνες. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, όσο και σε άνεργους/ες απόφοιτους/ες Σχολών Οικονομικών Επιστημών ή/και Διοίκησης πανεπιστημιακού επιπέδου. Οι συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν στο Τμήμα Οικονομικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών στη Λευκωσία.

Η θέση προσφέρει εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και απόκτηση πείρας σε οικονομικά θέματα και διεθνείς σχέσεις με άλλα Κράτη, αλλά και με Διεθνείς Οργανισμούς. Οι επιλεγέντες/είσες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σ’ έναν από τους βασικούς τομείς της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής. Μέσα από τις διάφορες δράσεις και επαφές του Τμήματος Οικονομικής Διπλωματίας, θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε πρακτικό επίπεδο και να έρθουν σ’ επαφή με διπλωμάτες, αλλά και με τον επιχειρηματικό κόσμο, αποκτώντας ιδιαίτερες εμπειρίες που θα τους φανούν χρήσιμες για την περαιτέρω ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

Τα κριτήρια συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο εν λόγω πρόγραμμα είναι τα εξής:

(α) να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας,

(β) να κατέχουν τα ακόλουθα ακαδημαϊκά προσόντα:

(i) αν πρόκειται για προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τα δύο (2) πρώτα έτη των σπουδών τους σε Σχολή Οικονομικών Επιστημών ή/και Διοίκησης πανεπιστημιακού επιπέδου,

(ii) αν πρόκειται για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ή άνεργους/ες απόφοιτους/ες, να κατέχουν πτυχίο ή τίτλο ή ισότιμο προσόν από Σχολή Οικονομικών Επιστημών ή/και Διοίκησης πανεπιστημιακού επιπέδου,

(γ) να έχουν πολύ καλή γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής γλώσσας,

(δ) να έχουν καλή γνώση των πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων στην Κύπρο, καθώς και των διεθνών πολιτικών και οικονομικών υποθέσεων, αλλά και ευρεία γενική μόρφωση, και

(ε) ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Η πρακτική άσκηση θα είναι χωρίς απολαβές και δεν μπορεί να έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη Δημοκρατία σε επιδόματα, ασφαλιστική κάλυψη, κ.ά.

Η αίτηση πρέπει να αποστέλλεται συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Εξωτερικών στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: internship@mfa.gov.cy. Τα στοιχεία των αιτητών/τριών θα καταχωρηθούν σε ειδικό αρχείο και οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Οι επιτυχόντες/ούσες θα υπογράψουν Συμβόλαιο χωρίς αμοιβή, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δέσμευση εμπιστευτικότητας αναφορικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα περιέλθουν στην αντίληψή τους κατά την περίοδο της άσκησής τους.

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης δίδεται σχετική Βεβαίωση από το Υπουργείο Εξωτερικών.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

 

 

Κολλέγιο της Ευρώπης 2023-24

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

13 November 2023

Προθεσμία

16 January 2024