Προκηρύξεις θέσεων & Πρακτική Άσκηση

Θέση Γραμματέως, Κυπριακή Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες (2211 R Street NW, Washington DC 20008) δέχεται αιτήσεις για τη θέση Γραμματέως, πλήρους απασχόλησης, με όρους επιτόπιου προχωπικού.

Καθήκοντα και ευθύνες θέσης

Η θέση καλύπτει ευρύ φάσμα καθηκόντων σε διάφορους τομείς…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

24 March 2021

Προθεσμία

19 April 2021

Θέση Γραφέα/Δακτυλογράφου, Κυπριακή Πρεσβεία στη Βιέννη

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη δέχεται αιτήσεις για μία (1) θέση Γραφέα/Δακτυλογράφου, με πλήρη απασχόληση, για εκτέλεση καθηκόντων στο Αρχείο και Επικοινωνίες, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Η απασχόληση θα διέπεται από τις “Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

29 October 2020

Προθεσμία

23 November 2020

Θέση Γραφέα Λογιστηρίου/Αρχειοφύλακα, Κυπριακή Πρεσβεία στο Παρίσι

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι δέχεται αιτήσεις για μία (1) θέση Γραφέα Λογιστηρίου / Αρχειοφύλακα, με πλήρη απασχόληση, για εκτέλεση καθηκόντων στο Λογιστήριο και Αρχείο της Πρεσβείας. Τα καθήκοντα της θέσης, εκτός των λογιστικών καθηκόντων, περιλαμβάνουν χειρισμό των τηλεπικοινωνιακών και κρυπτογραφικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

30 October 2020

Προθεσμία

13 November 2020

Eκλογές στην Αιθιοπία [5 & 12 Ιουνίου 2021]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών ΕΕ στις εκλογές στην Αιθιοπία στις 5 & 12 Ιουνίου 2021

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες επιλογής συμμετεχόντων για την Αποστολή Εκλογικής Παρατήρησης για τις βουλευτικές και περιφερειακές εκλογές στην Αιθιοπία που είναι προγραμματισμένες…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

18 April 2021

Προθεσμία

22 April 2021

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει την ευκαιρία σε φοιτητές, πανεπιστημιακού επιπέδου, να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης» (Internship) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι συμμετέχοντες τοποθετούνται είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών είτε στις Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους αλλά και τις ανάγκες του Υπουργείου και των Διπλωματικών Αποστολών. 

Οι αιτούντες θα πρέπει:

(α) να κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα,
(β) να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τα δύο πρώτα έτη των πανεπιστημιακών σπουδών τους (πχ 60 μονάδες),
(γ) να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας ή και της τοπικής γλώσσας στην περίπτωση που αιτούνται τοποθέτηση τους σε Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

Η πρακτική άσκηση θα είναι χωρίς απολαβές και δεν μπορεί να έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη Δημοκρατία σε επιδόματα, ασφαλιστική κάλυψη, κ.α.

Η Αίτηση πρέπει να αποστέλλεται ανάλογα με το ενδιαφέρον των αιτητών είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών στην ηλεκτρ. διευθυνση internship@mfa.gov.cy είτε απευθείας στην Διπλωματική Αποστολή που τους ενδιαφέρει. Τα στοιχεία καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο και οι αιτούντες καλούνται σε προσωπική συνέντευξη όταν υπάρξει ανάγκη που θα συνάδει με τα προσόντα / πείρα/ ικανότητες τους. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο πρακτικής άσκησης που θα δηλώσουν δεν υπάρχει ανάγκη θα καλούνται προς επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος τους για άλλη χρονική περίοδο. 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι  υπογράφουν Συμβόλαιο χωρίς αμοιβή το οποίο να περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, και δέσμευση εμπιστευτικότητας αναφορικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα περιέλθουν στην αντίληψη τους κατά την περίοδο της άσκησης.

Το έντυπο Αίτησης διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Ειδικός Γραπτός Διαγωνισμός για θέσεις Ακολούθου 2020

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:  ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑ B:  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Ειδικός Γραπτός Διαγωνισμός για θέσεις Ακολούθου 2019

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:  ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑ B:  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Ειδικός Γραπτός Διαγωνισμός για θέσεις Ακολούθου 2018

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:  ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑ B:  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ