Θέματα Πρωτοκόλλου

Η Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργεί ως Πρωτόκολλο του Κράτους για την Κυπριακή Δημοκρατία και ως εκ τούτου έχει ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων και ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων και των ακόλουθων:

― Επιβλέπει την παραχώρηση διπλωματικών προνομίων και ασυλιών, καθώς και φορολογικών προνομίων. σε ξένες Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές, σε Διεθνείς Οργανισμούς και τις αντιπροσωπείες τους στην Κύπρο, καθώς και στο προσωπικό τους, βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις, πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες, τη διεθνή πρακτική και το εθνικό δίκαιο.

― Μεριμνά για τη χορήγηση συμφωνίας (agrément) στους προτεινόμενους Αρχηγούς ξένους Διπλωματικών Αποστολών και φροντίζει για την διαπίστευση/εγγραφή μελών του προσωπικού ξένων Διπλωματικών και Προξενικών Αποστολών και αντιπροσωπειών Διεθνών Οργανισμών στην Κύπρο.

― Ορργανώνει επισκέψεις διαπίστευσης και αποχαιρετισμού ξένων Πρέσβεων, συμπεριλαμβανομένων και των επισήμων τελετών για την παρουσίαση των Διαπιστευτηρίων, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες κατά περίπτωση Διπλωματικές Αποστολές.

― Παρέχει βοήθεια σε ξένες Αποστολές για την εξασφάλιση διπλωματικών αδειών υπέρπτησης για κρατικά και στρατιωτικά αεροσκάφη, ναυτικά σκάφη και μεριμνά για την εξασφάλιση αδειών ασυρμάτου και μεταφοράς προσωπικού οπλισμού.

― Σχεδιάζει και οργανώνει επίσημες επισκέψεις και επισκέψεις εργασίας από ξένους Αρχηγούς Κρατών/κυβερνήσεων και από Υπουργούς Εξωτερικών στην Κυπριακή Δημοκρατία, και συνδράμει - όπως κριθεί σκόπιμο κατά περίπτωση - στην εκτέλεση ιδιωτικών επισκέψεων και επισκέψεων από λοιπούς ξένους αξιωματούχους.

― Είναι αρμόδια για την εφαρμογή του διπλωματικού πρωτοκόλλου και επιβλέπει το τελετουργικό μέρος των δραστηριοτήτων που αφορούν τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ξένους Αρχηγούς Κρατών και κυβερνήσεων και διπλωματικούς εκπροσώπους διαπιστευμένους στην Κύπρο.

― Συμβουλεύει για θέματα που σχετίζονται με το Πρωτόκολλο του Κράτους και για θέματα που αφορούν την τήρηση της σειράς αρχαιόητητας μεταξύ ξένων αρχηγών αποστολών στην Κύπρο.

 

[Το υλικό για αυτή την ενότητα της Ιστοσελίδας τελεί υπό αναθεώρηση]

 

 

Η Διπλωματική Λίστα συμπεριλαμβάνει στοιχεία για όλες τις ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κυπριακή Δημοκρατία, τους Επίτιμους Προξένους ξένων χωρών, καθώς και για τις Αντιπροσωπείες Διεθνών Οργανισμών στην Κύπρο. Διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και ενημερώνεται σε τριμηνιαία βάση από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η πιο πρόσφατη της έκδοση διατίθεται μέσω του πιο κάτω συνδέσμου (στην Αγγλική μόνο):

Διπλωματική Λίστα [Μάιος 2022]

 

 

Η εσωτερική εθιμοτυπική κατάταξη ('Πρωτόκολλο') της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως καθορίζεται στον Πίνακα του Νόμου 59(I)/1996 (με τον οποίο αντικαταστάθηκε κάθε άλλο Πρωτόκολλο που ίσχυε ή ακολουθείτο προηγουμένως), παρατίθεται πιο κάτω:

 

1. Πρόεδρος Δημοκρατίας *

2. Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

3. Πρόεδρος Βουλής

4. Αρχηγοί ή εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων

5. Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας

6. Γενικός Εισαγγελέας

7. Πρόεδρος Ανώτατου Δικαστηρίου

8. Μέλη Υπουργικού Συμβουλίου **

9. Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι κομμάτων

10. Πρώην Πρόεδροι Βουλής

11. Βουλευτές **

12. Αρχηγοί ή εκπρόσωποι μη κοινοβουλευτικών κομμάτων ***

13. Μέλη Ανώτατου Δικαστηρίου **

14. Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

15. Υφυπουργός παρά τω Προέδρω

16. Πρόεδρος Ένωσης Δήμων

17. Δήμαρχοι **

18. Αρχηγός Εθνικής Φρουράς

19. Αρχηγός Αστυνομίας

20. Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας

21. Πρώην Υπουργοί και πρώην Βουλευτές

22. Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας

23. Σύμβουλοι Προέδρου της Δημοκρατίας

24. Αρχηγοί ή εκπρόσωποι άλλων θρησκευτικών ομάδων

25. Πρόεδρος και Μέλη Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας **

26. Πρόεδρος και Μέλη Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας **

27. Γενικός Ελεγκτής

28. Επίτροπος Διοικήσεως

29. Γενικοί Διευθυντές της Βουλής των Αντιπροσώπων, των Υπουργείων και του Γραφείου Προγραμματισμού

30. Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου

31. Γενικός Λογιστής

32. Πρόεδροι ημικρατικών οργανισμών

33. Γενικοί Διευθυντές ημικρατικών οργανισμών

34. Έπαρχοι

35. Δημοτικοί Σύμβουλοι **

 

_________________________

* Η κατάταξη των επίσημων φιλοξενουμένων του Προέδρου της Δημοκρατίας αποφασίζεται με βάση το οικείο εσωτερικό Πρωτόκολλο.

** Αποφασίζεται από τα κατ’ ιδίαν Σώματα η κατάταξη των εκάστοτε Υπουργών, Βουλευτών, Δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου, Μελών των Επιτροπών Δημόσιας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων.

*** Νοουμένου ότι δεν παρίσταται ο αρχηγός του μη κοινοβουλευτικού κόμματος.