Όροι Χρήσης

Χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας υποδηλοί ότι ο χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται τους πιο κάτω όρους:

Αποποίηση ευθύνης

Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν θεωρείται υπεύθυνο πρόκλησης ζημίας προς τους χρήστες, που οφείλονται στη χρήση του, στην πρόσβασή του ή στη χρήση πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρείται ενημερωμένο και ακριβές. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή για την επικαιροποίηση περιεχομένου, που βρίσκεται σε ιστοσελίδες τρίτων φορέων, σύνδεσμοι προς τις οποίες παρέχονται μέσα από τον παρόντα Διαδικτυακό τόπο.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών που διατίθενται μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Υπουργείου Εξωτερικών. Για το λόγο αυτό προστατεύονται από το σχετικό νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση ή πώληση με σκοπό το κέρδος ή για άλλους σκοπούς.

Προσωπικά Δεδομένα