Προξενικά έντυπα

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για τα πιο συνήθη προξενικά έντυπα και φόρμες, όπως αυτά ενδεχομένως αναφέρονται και στις αντίστοιχες ενότητες του ιστοτόπου μας. Πατήστε πάνω στον τίτλο του εντύπου που σας ενδιαφέρει για να το κατεβάσετε (σε μορφή pdf) στον υπολογιστή/στη συσκευή σας ή για να το εκτυπώσετε.   

 

Έντυπα που σχετίζονται με την έκδοση Θεωρήσεων Εισόδου 

Αίτηση για Θεώρηση Εισόδου (σε αρχείο Word) / (σε αρχείο PDF)

Δήλωση ανάληψης ευθύνης για φιλοξενία (σε αρχείο Word) / (σε αρχείο PDF)

 

Έντυπα για υπηρεσίες προς Κύπριους πολίτες στο εξωτερικό

Αίτηση για έκδοση Διαβατηρίου (M9)

Αίτηση εγγραφής προσώπου που γεννήθηκε στο εξωτερικό (M121)

Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού πολιτογραφήσεως (M127)

Δήλωση στην περίπτωση απώλειας/κλοπής/καταστροφής Διαβατηρίου (διατίθεται στην Αγγλική)

Αίτηση για έκδοση/ανανέωση/αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας