Ωράριο και αργίες

Ωράριο

Οι ώρες εργασίας της Πρεσβείας είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8.30 έως τις 16.00.

Το Προξενικό Τμήμα είναι ανοιχτό για το κοινό καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή), από τις 10.00 έως τις 13.00. Συνιστούμε όπως σε όλες τις περιπτώσεις μη επείγουσας φύσης γίνεται επικοινωνία εκ των προτέρων με το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email, για διευθέτηση ραντεβού.

 

Αργίες Πρεσβείας

Κατά το τρέχον έτος 2023, η Πρεσβεία τηρεί το πιο κάτω πρόγραμμα αργιών:

Παρασκευή  6 Ιανουαρίου
Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου
Παρασκευή 7 Απριλίου
Δευτέρα 10 Απριλίου
Παρασκευή 14 Απριλίου
Δευτέρα 17 Απριλίου
Δευτέρα 1 Μαΐου
Δευτέρα 5 Ιουνίου
Παρασκευή 23 Ιουνίου
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου
Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου
Τρίτη 26 Δεκεμβρίου

 

Κατά το προσεχές έτος 2024, η Πρεσβεία θα είναι κλειστή τις πιο κάτω μέρες λόγω αργιών:

Δευτέρα  1 Ιανουαρίου
Δευτέρα 18 Μαρτίου
Δευτέρα 25 Μαρτίου
Παρασκευή 29 Μαρτίου
Δευτέρα 1 Απριλίου
Τετάρτη 1 Μαΐου
Παρασκευή 3 Μαΐου
Δευτέρα 6 Μαΐου
Παρασκευή 21 Ιουνίου
Δευτέρα 24 Ιουνίου
Τρίτη 1 Οκτωβρίου
Παρασκεύη 6 Δεκεμβρίου
Τρίτη 24 Δεκεμβρίου
Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου
Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου