Προσωπικό

Δημήτρης Σαμουήλ

Πρέσβης/Αρχηγός Αποστολής

[στείλτε email]

 

Κυριάκος Χρήστου

Λογιστής/Αρχειοφύλακας/Προξενικά θέματα

[στείλτε email]

 

Νικόλαος Μαγαλιός

Ιδιαίτ. Γραμματέας Αρχηγού Αποστολής

[στείλτε email]

 

Ανδρέας Κωνσταντίνου

Γραφέας/Βοηθός Τύπου

[στείλτε email]

 

Δημήτριος Καρατζίδης

Οδηγός/Κλητήρας