Κύπριοι στο εξωτερικό & υπηρεσίες για το κοινό

Οι Διπλωματικές Αποστολές στο εξωτερικό, με τη στήριξη της Διεύθυνσης Σένγκεν, Προξενικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (+357 22 651113 & consular@mfa.gov.cy), παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς Κύπριους υπηκόους που ταξιδεύουν ή/και που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις πιο κάτω διαθέσιμες πληροφορίες αφού σε αυτές, ίσως βρείτε απαντήσεις σε πολλές από τις απορίες σας. 

Οι Κύπριοι πολίτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό παροτρύνονται όπως διατηρούν ηλεκτρονικό αντίγραφο του διαβατηρίου, πολιτικής ταυτότητας, ταξιδιωτικής ασφάλειας και χρεωστικών/πιστωτικών καρτών τους για το ενδεχόμενο απώλειας ή κλοπής των.

Οι Κύπριοι πολίτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, συμβουλεύονται επίσης όπως μη μεταφέρουν άγνωστα αντικείμενα που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής προσωπικών αντικειμένων, οι κύπριοι πολίτες πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε σχετική καταγγελία προς την αστυνομία της χώρας στην οποία βρίσκονται. Αν βρεθούν αντιμέτωποι με ένα τέτοιο ενδεχόμενο, συμβουλεύονται όπως κρατήσουν αντίγραφο της αστυνομικής έκθεσης ως απόδειξη του συμβάντος.

Οι κύπριοι ταξιδιώτες στο εξωτερικό θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι η εγκυρότητα του διαβατηρίου τους επεκτείνεται για 6 μήνες πέραν από τη λήξη του ταξιδιού τους.

Θα πρέπει να είναι ενήμεροι των ποινών που επιβάλλονται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, που κυμαίνονται από χρηματικές ποινές, σε μακροχρόνιες φυλακίσεις ακόμη και θανατικές ποινές σε κάποιες χώρες.

Ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό, οι Κύπριοι πολίτες δεν πρέπει να ψεύδονται ή να παραπληροφορούν τις αρχές της χώρας φιλοξενίας των. Αντιθέτως, θα πρέπει να υπακούν και να σέβονται τους νόμους και κανονισμούς των χωρών που επισκέπτονται. Σε περίπτωση που κατά την παρουσία τους σε ξένη χώρα, κύπριοι πολίτες παραβιάσουν τους νόμους και καταδικαστούν σε φυλάκιση ή καταδικαστούν σε θάνατο, η δυνατότητα παρέμβασης από τις κυπριακές αρχές είναι πολύ περιορισμένη.  

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις διεθνείς εξελίξεις και τις περιπτώσεις όπου λόγω κρίσεων σε τρίτες χώρες, ελλοχεύουν κίνδυνοι για κύπριους πολίτες. Με στόχο την προστασία των κυπρίων πολιτών και τη διευκόλυνση τους,  από καιρού εις καιρόν, το Υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει σχετικές Ταξιδιωτικές Οδηγίες.

Οι Ταξιδιωτικές Οδηγίες αντανακλούν μια προσεκτική αξιολόγηση των κινδύνων που ενδεχομένως αντιμετωπίσουν κύπριοι πολίτες που ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες και βασίζονται σε πληροφορίες που λαμβάνει το Υπουργείο.  Με σκοπό την ενημέρωση τους για ενδεχόμενη ταξιδιωτική οδηγία, πριν ταξιδέψουν στο εξωτερικό,  οι κύπριοι πολίτες ενθαρρύνονται να επισκεφθούν τον πιο κάτω ισότοπο:

https://mfa.gov.cy/el/travel-advice/  

 

Πριν το ταξίδι στο εξωτερικό

Πριν να ταξιδεύσουν, οι κύπριοι πολίτες συμβουλεύονται όπως εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «connect2cy» (https://www.connect2cy.gov.cy/), η οποία παρακολουθείται από το  Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων της Διεύθυνσης Σένγκεν, Προξενικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στο Υπουργείο να επικοινωνεί μαζί τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κρίσιμης κατάστασης στη χώρα ταξιδιού των.  

Είναι επίσης ευθύνη των κυπρίων πολιτών που έχουν σκοπό να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό, να ενημερωθούν έγκαιρα από τις αρχές της χώρας που επιθυμούν να επισκεφθούν, για το κατά πόσο χρειάζονται ή δε χρειάζονται θεώρηση εισόδου.

 

Έκτακτη ανάγκη ή κίνδυνος κύπριου ταξιδιώτη σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Σε περίπτωση προσωπικής έκτακτης ανάγκης ή κινδύνου κύπριου πολίτη που βρίσκεται σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), αυτός/αυτή μπορεί να ζητήσει βοήθεια τηλεφωνώντας δωρεάν στο 112 ή/και να επικοινωνήσει με την πλησιέστερη κυπριακή Διπλωματική Αποστολή.  Πέραν των προαναφερμένων, ο/η κύπριος ταξιδιώτης μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων της Διεύθυνσης Σένγκεν, Προξενικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στο τηλέφωνο + 357 22 80 1000 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cycc@mfa.gov.cy

 

Έκτακτη ανάγκη ή κίνδυνος κύπριου ταξιδιώτη σε τρίτη χώρα (δηλαδή όχι σε Κράτος Μέλος της ΕΕ ή σε Κράτος Μέλος του ΕΟΧ) 

Σε περίπτωση  που κύπριος πολίτης χρειάζεται προξενική αρωγή σε τρίτη χώρα και σε αυτή τη χώρα η Κύπρος δε διαθέτει Διπλωματική Αποστολή,  τότε αυτός ή αυτή  δύναται να ζητήσει βοήθεια από τη Διπλωματική Αποστολή άλλου Κράτους Μέλους της ΕΕ.  

Πέραν της ζητηθείσας προξενικής βοήθειας από Διπλωματική Αποστολή άλλου Κράτους Μέλους ΕΕ αν ο/η κύπριος/κύπρια ταξιδιώτης αντιμετωπίζει προσωπική έκτακτη ανάγκη ή κίνδυνο σε τρίτη χώρα, αυτός/αυτή μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων της Διεύθυνσης Σένγκεν, Προξενικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στο τηλέφωνο + 357 22 80 1000 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cycc@mfa.gov.cy

Σε περίπτωση που υπάρχει κυπριακή Διπλωματική Αποστολή στην τρίτη χώρα, τότε οι κύπριοι πολίτες ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν μαζί της σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κινδύνου.

 

Για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων ενηλίκων, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σε Διπλωματικές Αποστολές μόνο με φυσική παρουσία.  Αριθμός Διπλωματικών Αποστολών διαθέτουν βιομετρικό σταθμό και ως εκ τούτου, είναι σε θέση να δεχθούν αιτήσεις. Αν κάποιο πρόσωπο έχει αιτηθεί κυπριακή υπηκοότητα, δεν μπορεί να προχωρήσει σε αίτηση έκδοσης διαβατηρίου μέχρι να εγκριθεί η αίτηση για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας.

Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, τόσο σε πρωτότυπη μορφή, όσο και σε αντίγραφο: 

Απαιτούμενα Έγγραφα

Ανάλογα με το καθεστώς του ενδιαφερόμενου προσώπου και πέραν των βιομετρικών στοιχείων,  μια αίτηση για απόκτηση Κυπριακού Βιομετρικού Διαβατηρίου θα πρέπει να συνοδεύεται από μερικά ή από όλα τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Αίτηση για Διαβατήριο (Έντυπο M.9G/T)
 • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γάμου (όπου ισχύει)
 • Έκθεση Αστυνομίας (σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου)
 • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό απόκτησης κυπριακής υπηκοότητας (αν πρόκειται για αιτητή που απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα μέσω εγγραφής ή πολιτογράφησης)
 • Μια πρόσφατη φωτογραφία 4X5 μμ
 • Πολιτική Ταυτότητα Κυπριακής Δημοκρατίας

Η ισχύς των βιομετρικών διαβατηρίων ενηλίκων είναι δέκα (10) χρόνια.

Πέραν των πιο πάνω, η έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων ανήλικων, προχωρεί μόνο αν ικανοποιηθούν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Γραπτή συγκατάθεση και των δύο γονέων, ή
 • Γραπτή συγκατάθεση του ενός μόνο γονέα αν έχει την κηδεμονία του  παιδιού μετά από απόφαση δικαστηρίου, ή      
 • Γραπτή και πιστοποιημένη συγκατάθεση του γονέα που απουσιάζει, ή
 • Με τη συγκατάθεση της μητέρας αν το παιδί γεννήθηκε εκτός Γάμου και είναι άγνωστη η ταυτότητα του πατέρα

Σημειώνεται ότι για ανήλικα παιδιά κάτω των 12 ετών, δεν απαιτούνται δακτυλικά αποτυπώματα αλλά μόνο φωτογραφία.

Η ισχύς των βιομετρικών διαβατηρίων ανηλίκων είναι πέντε (5) χρόνια.

Το τέλος έκδοσης διαβατηρίου είναι €70 για ενήλικους και €45 για ανήλικους.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση και ανανέωση διαβατηρίων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου, Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών:

Διπλωματικές Αποστολές που διαθέτουν εξοπλισμό λήψης βιομετρικών στοιχείων:

1. Λονδίνο

2. Ουάσιγκτον

3. Παρίσι

4. Αθήνα

5. Στοκχόλμη

6. Μόσχα

7.  Χάγη

8.  Τελ Αβίβ

9.  Κάιρο

10. Βηρυτός

11. Βερολίνο

12. Καμπέρα

13.  Οττάβα

14. Πρετόρια

15. Θεσσαλονίκη

16. Νέα Υόρκη

17. Βιέννη

18. Βελιγράδι

19. Ντόχα

20. Νέο Δελχί

21. Μαδρίτη

22. Ριάντ

23. Σόφια

24. Πεκίνο

25. Δουβλίνο

 

Αιτήσεις για έκδοση ή ανανέωση πολιτικών ταυτοτήτων μπορούν να υποβληθούν σε Διπλωματικές Αποστολές μόνο με φυσική παρουσία.  Αριθμός Διπλωματικών Αποστολών διαθέτουν βιομετρικό σταθμό και ως εκ τούτου, είναι σε θέση να δεχθούν αιτήσεις. Η απόκτηση και κατοχή πολιτικής ταυτότητας είναι υποχρεωτική για όλους τους κύπριους πολίτες πάνω από 12 ετών. Ανήλικοι κάτω των 12 ετών δύναται να αιτηθούν για πολιτική ταυτότητα σε εθελοντική βάση.

Αν κάποιο πρόσωπο έχει αιτηθεί κυπριακή υπηκοότητα, δεν μπορεί να προχωρήσει σε αίτηση έκδοσης πολιτικής ταυτότητας μέχρι να εγκριθεί η αίτηση για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας.

Τα κάτωθι έγγραφα πρέπει να υποβληθούν κατά τη διάρκεια της αίτησης, τόσο σε πρωτότυπη μορφή, όσο και σε αντίγραφο:

 • Συμπληρωμένη αίτηση
 • Ληγμένη πολιτική ταυτότητα Κυπριακής Δημοκρατίας (σε περίπτωση ανανέωσης)
 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης
 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής ή πολιτογράφησης (όπου ισχύει)

Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο επιθυμεί να τροποποιήσει κάποια στοιχεία στην πολιτική ταυτότητα του (για παράδειγμα το επίθετο ένεκα Γάμου ή Διαζυγίου), η υποβολή του πρωτότυπου πιστοποιητικού γάμο ή διαζυγίου, το διαβατηρίου και άλλα σχετικά έγγραφα είναι απαραίτητα.

Στην περίπτωση όπου η έκδοση/ανανέωση είναι αποτέλεσμα απώλειας ή κλοπής, πέραν των πιο πάνω, θα πρέπει να υποβληθεί στη Διπλωματική Αποστολή, σχετική έκθεση της αστυνομίας καθώς επίσης και άλλα έγκυρα έγγραφα με φωτογραφία (π.χ. διαβατήριο και άδεια οδηγού).

Το τέλος για έκδοση/ανανέωση πολιτικών ταυτοτήτων ανέρχεται σε €30 (€20 σε περίπτωση ανήλικου).

Στις περιπτώσεις ανηλίκων κάτω των 12 ετών, θα πρέπει η αίτηση να υπογραφεί και από τους δύο γονείς ενώπιον Προξενικού Λειτουργού.   Αν ένας εκ των δύο γονέων δεν μπορεί να είναι παρόν, η αίτηση θα πρέπει να υπογραφεί από τον παρόντα γονέα και να συνοδεύεται από γραπτή και πιστοποιημένη συγκατάθεση του γονέα που απουσιάζει.

Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον/την κηδεμόνα, συνοδευόμενη από Διάταγμα Δικαστηρίου που επιβεβαιώνει την κηδεμονία.

Στις περιπτώσεις ανηλίκων πάνω των 12 ετών, δύναται να υπογράψει μόνο ο ένας εκ των δύο γονέων ενώπιον Προξενικού Λειτουργού.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση και ανανέωση πολιτικών ταυτοτήτων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου, Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών

Διπλωματικές Αποστολές που διαθέτουν εξοπλισμό λήψης βιομετρικών στοιχείων:

1. Λονδίνο

2. Ουάσιγκτον

3. Παρίσι

4. Αθήνα

5. Στοκχόλμη

6. Μόσχα

7.  Χάγη

8.  Τελ Αβίβ

9.  Κάιρο

10. Βηρυτός

11. Βερολίνο

12. Καμπέρα

13.  Οττάβα

14. Πρετόρια

15. Θεσσαλονίκη

16. Νέα Υόρκη

17. Βιέννη

18. Βελιγράδι

19. Ντόχα

20. Νέο Δελχί

21. Μαδρίτη

22. Ριάντ

23. Σόφια

24. Πεκίνο

Κύπριοι πολίτες των οποίων τα διαβατήρια έχουν απωλεσθεί ή κλαπεί ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό, θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό για να δηλώσουν την απώλεια ή να καταγγείλουν την κλοπή.  Αφού λάβουν αντίγραφο της δήλωσης/καταγγελίας των, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την πλησιέστερη κυπριακή Διπλωματική Αποστολή για να εκδώσει προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο (laissez-passer).  Το εν λόγω έγγραφο πιστοποιεί την ταυτότητα του προσώπου που θα το κάνει χρήση και έχει ισχύει για ένα ταξίδι επιστροφής προς την Κύπρο.

Για την έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου, το αιτούμενο πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλει στη Διπλωματική Αποστολή: 

 • Την αστυνομική έκθεση για την απώλεια ή κλοπή του διαβατηρίου
 • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης M9 G
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες 3Χ4 μμ
 • Αποδεικτικό ταυτότητας (για παράδειγμα πρωτότυπο άδεια οδήγησης, αντίγραφο διαβατηρίου που έχει απωλεσθεί/κλαπεί, πρωτότυπο πολιτικής ταυτότητας, αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης)

Στις περιπτώσεις όπου το διαβατήριο έχει απωλεσθεί ή κλαπεί σε χώρα της ΕΕ ή ΕΟΧ, τότε ο/η κύπριος ταξιδιώτης έχει την εναλλακτική επιλογή  να επιστρέψει στην Κύπρο με την πολιτική ταυτότητα του/της. Αυτό δεν αναίρει τον/την κύπριο ταξιδιώτη από την υποχρέωση να δηλώσει την απώλεια ή κλοπή στην αστυνομία της χώρας επίσκεψης του/της. Με την επιστροφή του/της στην Κύπρο, θα πρέπει να καταθέσει την αστυνομική έκθεση της ξένης χώρας στην κυπριακή αστυνομία μαζί με σχετική ένορκη δήλωση. Βάσει των προαναφερόμενων, η κυπριακή αστυνομία θα ετοιμάσει δική της έκθεση την οποία θα πρέπει ακολούθως ο/η κύπριος ταξιδιώτης να υποβάλει στο Τμήμα Αρχείου, Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών μαζί με την αίτηση του/της για απόκτηση νέου διαβατηρίου.

Στις περιπτώσεις ανηλίκων, θα πρέπει η αίτηση για έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου να υπογραφεί και από τους δύο γονείς ενοποιών Προξενικού Λειτουργού. Αν ένας εκ των δύο γονέων δεν μπορεί να είναι παρόν, η αίτηση θα πρέπει να υπογραφεί από τον παρόντα γονέα και να συνοδεύεται από γραπτή και πιστοποιημένη συγκατάθεση του γονέα που απουσιάζει.

Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον/την κηδεμόνα, συνοδευόμενη από Διάταγμα Δικαστηρίου που επιβεβαιώνει την κηδεμονία.

Με την επιστροφή στην Κύπριο, το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο πρέπει να παραδοθεί στις αρχές του αεροδρομίου / λιμανιού.

Η παράδοση του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου στις κυπριακές αρχές μετά τη χρήση του, αποτελεί προϋπόθεση για έκδοση νέου διαβατηρίου ή/και πολιτικής ταυτότητας.

Τα τέλη για έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου ανέρχονται σε € 20

Οι Διπλωματικές Αποστολές παραλαμβάνουν αιτήσεις για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας.  Η απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας είναι δυνατή ως αποτέλεσμα καταγωγής, γάμου ή πολιτογράφησης, με κάθε περίπτωση να απαιτεί διαφορετική διαδικασία και διαφορετικό έντυπο αίτησης. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου, Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Οι Διπλωματικές Αποστολές παρέχουν εύρος υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιήσεων υπογραφών και αυθεντικότητας ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων για χρήση στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Το τέλος για κάθε πιστοποίηση καθορίζεται από το κόστος ζωής της φιλοξενούσας χώρας.

Στις περιπτώσεις πιστοποιήσεων υπογραφών, υπογραμμίζεται ότι ο/η προξενικός λειτουργός, πιστοποιεί μόνο ότι το πρόσωπο που υπογράφει το κείμενο είναι το ίδιο πρόσωπο που απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο αντίγραφο διαβατηρίου ή πολιτικής ταυτότητας. Ο/η προξενικός λειτουργός δεν έχει ευθύνη για το περιεχόμενο των όσων αναφέρονται στο έγγραφο.

Στις περιπτώσεις πιστοποίησης αυθεντικότητας, το πρωτότυπο έγγραφο θα πρέπει να παρουσιαστεί στον/στην προξενικό λειτουργό που θα πιστοποιήσει το φωτοαντίγραφο του, ως πιστό αντίγραφο του πρωτότυπου, με σχετική σφραγίδα.

 

Έγγραφα τρίτων (εκτός ΕΕ) χωρών για χρήση στην Κύπρο

Σ΄ότι αφορά δημόσια έγγραφα τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων (Χάγη, 05 Οκτωβρίου 1961), αν αυτά έχουν λάβει από τις αρμόδιες αρχές τις χώρας πιστοποίηση τύπου «Apostille», τότε αυτά είναι αναγνωριζόμενα στην Κύπρο και δε χρειάζεται οτιδήποτε άλλο από τη Διπλωματική Αποστολή στο εξωτερικό.

Σ΄ότι αφορά  δημόσια έγγραφα τρίτων χωρών που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων (Χάγη, 05 Οκτωβρίου 1961),  για να είναι αναγνωριζόμενα στην Κύπρο, θα πρέπει πρώτα να πιστοποιηθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών της άλλης χώρας (ή άλλης αρμόδιας αρχής), μετά να πιστοποιηθούν από τη διαπιστευμένη κυπριακή Διπλωματική Αποστολή στην εν λόγω χώρα και μετά να  πιστοποιηθούν από το Τμήμα Πιστοποιήσεων του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών.  

 

Κυπριακά έγγραφα για χρήση σε τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ)

Δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από κάποια επίσημη αρχή στην Κύπρο τα οποία προορίζονται για χρήση σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης Περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων (Χάγη, 05 Οκτωβρίου 1961), θα πρέπει να πιστοποιηθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας με σφραγίδα «Apostille».  Με αυτήν την κυπριακή σφραγίδα «Apostille», το επίσημο κυπριακό έγγραφο αναγνωρίζεται από τις αρχές της ξένης χώρας και δε χρειάζεται οτιδήποτε άλλο από κάποια κυπριακή Διπλωματική Αποστολή στο εξωτερικό.

Δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από κάποια επίσημη αρχή στην Κύπρο των οποίων ο/η αιτητής επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει σε τρίτη χώρα που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης Περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων (Χάγη, 05 Οκτωβρίου 1961), θα πρέπει να πιστοποιηθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη συνέχεια από την κυπριακή Διπλωματική Αποστολή στο εξωτερικό η οποία θα πιστοποιήσει την υπογραφή του λειτουργού του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σημειώνεται ότι οι Διπλωματικές Αποστολές δεν εκδίδουν πιστοποιήσεις «Apostille» αφού αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν πιστοποίηση «Apostille» σε κυπριακό έγγραφο, μπορούν να τα υποβάλουν σε Διπλωματικές Αποστολές, ούτως ώστε να προωθηθούν από αυτές στην αρμόδια αρχή.  Το τέλος για την υπό αναφορά υπηρεσία ανέρχεται στα €5.

Περισσότερη λεπτομερή πληροφόρηση για τις πιστοποιήσεις τύπου Apostille είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως:

http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/sectorjust04_el/sectorjust04_el?OpenDocument

Πιο κάτω, ο κατάλογος με τις χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων (Χάγη, 05 Οκτωβρίου 1961):

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

 

Χρήση δημοσίων εγγράφων μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ζουν ή/και εργάζονται σε χώρα της ΕΕ εκτός της δικής τους.  Αυτοί οι υπήκοοι της ΕΕ συχνά έχουν ανάγκη να προσκομίσουν ένα δημόσιο έγγραφο στις αρχές του κράτους μέλους ΕΕ στο οποίο ζουν ή/και εργάζονται.

Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός 2016/1191, που εφαρμόζεται από τις 16 Φεβρουαρίου 2019, στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους για τους πολίτες της ΕΕ, όταν αυτοί χρειάζεται να παρουσιάσουν σε μια χώρα της ΕΕ, ένα δημόσιο έγγραφο που έχει εκδοθεί από άλλη χώρα της ΕΕ.

Ο κανονισμός ισχύει για κάποια δημόσια έγγραφα, όπως π.χ. πιστοποιητικά γέννησης, ονόματος, γάμου, σύμφωνο συμβίωσης, λευκό ποινικό μητρώο.

Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός 2016/1191 καταργεί την απαίτηση για πιστοποίηση «Apostille», για κάποια δημόσια έγγραφα και απλοποιεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με πιστοποιημένα αντίγραφα και μεταφράσεις.

Βάσει του υπό αναφορά κανονισμού, οι πολίτες ΕΕ δύναται να ζητήσουν πολύγλωσσο έντυπο/πιστοποιητικό  από τις αρχές του κράτους μέλους ΕΕ που εξέδωσε το δημόσιο έγγραφο και αυτό με σκοπό να αποφύγουν την ανάγκη μετάφρασης του.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2016/1191 παρακαλώ επισκεφθείτε τον πιο κάτω ισότοπο:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191&from=EL

 

Πρωτότυπα Πιστοποιητικά Γέννησης.

Οι Διπλωματικές Αποστολές παραλαμβάνουν αιτήσεις για την έκδοση πρωτότυπων πιστοποιητικών γεννήσεως. Τέτοιες αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:

 • Επιστολή προς τις αρμόδιες αρχές στην Κύπρο με την οποία να ζητείται η έκδοση πρωτότυπου πιστοποιητικού γέννησης
 • Ένορκη δήλωση πιστοποιημένη από Προξενικό Λειτουργό
 • Αντίγραφο του απολεσθέντα πρωτότυπου πιστοποιητικού γέννησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (όπου αυτό ισχύει)

Στις περιπτώσεις όπου το υφιστάμενο επίθετο διαφέρει από αυτό που αναγράφεται κατά τη γέννηση, θα πρέπει να υποβληθεί πρωτότυπο ή πιστοποιημένο  πιστοποιητικό γάμου αν η αλλαγή ήτο αποτέλεσμα γάμου.

Το τέλος για αυτήν την υπηρεσία είναι €5.

• Για τις περιπτώσεις εγγραφών γεννήσεων μετά την εκπνοή της περιόδου των τριών μηνών από την γέννηση, όπως αυτό καθορίζεται από τον νόμο, χρειάζονται τα πιο κάτω:
• Ένορκη δήλωση σε καθορισμένο έντυπο
• Έντυπο εγγραφής γεννήσεως συμπληρωμένο
• Επιβαρυντικό Τέλος €60

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: migration@crmd.moi.gov.cy

Προξενικά Πιστοποιητικά Γέννησης.

Οι Διπλωματικές Αποστολές δέχονται αιτήσεις για την έκδοση προξενικών πιστοποιητικών γεννήσεως. Αυτά εκδίδονται για ανήλικους και ενήλικους που γεννηθήκαν στο εξωτερικό μετά τις 16 Αυγούστου 1960 και των οποίων ο πατέρας κατά τη διάρκεια της γέννησης των, ήταν κύπριος πολίτης. Μπορεί επίσης να εκδοθεί για πρόσωπα που γεννηθήκαν μετά την 11η Ιουνίου 1999, των οποίων είτε ο πατέρας, είτε η μητέρα ήταν κύπριοι πολίτες κατά τη γέννηση των.  Για την έκδοση προξενικών πιστοποιητικών γέννησης, θα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση τύπου M121 με τα εξής συνοδευόμενα έγγραφα:

 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης της χώρας όπου γεννήθηκε ο/η αιτητής
 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου των γονέων του αιτητή
 • Αντίγραφο διαβατηρίου του αιτητή και των γονέων του αιτητή
 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του κύπριου γονέα (όπου αυτό ισχύει)

Το τέλος για την έκδοση του προξενικού πιστοποιητικού γέννησης ανέρχεται σε €29.

Πιστοποιητικά Θανάτου

Οι Διπλωματικές τέλος Αποστολές δέχονται αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών θανάτου και το ανέρχεται σε €5.   

Σε περίπτωση καθυστερημένης εγγραφής (πάνω από 12 μήνες μετά το θάνατο), το τέλος για έκδοση πιστοποιητικού θανάτου είναι  €30.  

Για την έκδοση του υπό αναφορά πιστοποιητικού, απαιτούνται τα κάτωθι έγγραφα:

 • Πιστοποιημένη ένορκη δήλωση
 • Συμπληρωμένη αίτηση
 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό θανάτου από τη χώρα στην οποία απεβίωσε ο θανών

 

Για την άφιξη σορού στην Κύπρο με σκοπό τον ενταφιασμό, θα πρέπει να γίνουν ιδιωτικές διευθετήσεις  με αδειοδοτημένα γραφεία κηδειών, τόσο στη χώρα αναχώρησης της σορού, όσο και στην Κύπρο.  

Πιο κάτω παρατίθεται κατάλογος με τα εν Κύπρω αδειοδοτημένα γραφεία κηδειών:

 

 

ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

«Αρχάγγελος» Λευκωσία ΓΚ1

22815500

2

«Αρχάγγελος» Λεμεσός ΓΚ2

25748181

3

«G & P  Melas» Λευκωσία ΓΚ3

22253010

4

«P.C.M. Ancestral Angel (Angel Guardians)» Πάφος ΓΚ4

26222993

5

Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού «Παράκλησης» Λεμεσός ΓΚ5

25582758

25864317

6

«Κοίμησης» Λευκωσία ΓΚ6

99671529

7

«Παντοκράτωρ» Λευκωσία ΓΚ7

99621400

99485677

22349314

8

«Άγιος Γεώργιος» Λάρνακα ΓΚ8

99617224


9

«Othello Health Services LTD» Λευκωσία ΓΚ9

22442600

99606601

10

«Πολύκαρπος Νικολάου» Λευκωσία ΓΚ10

99678700

11

«Γαλήνη» Πάφος ΓΚ11

26950530

99463918

12

«Άγιος Ραφαήλ» Λάρνακα ΓΚ12

99015600

99695064

13

 «Άγιος Πέτρος» Λευκωσία ΓΚ13

22347322

14

V&A Venus Funeral Home Ltd Λευκωσία ΓΚ14

99621396

99423003

99048419

15

 «Ο Παράδεισος Λτδ» Λεμεσός ΓΚ15

99632481

16

«Το Τελευταίο Αντίο» Λευκωσία ΓΚ16

99628311

17

HARMONY MEMORIES Πάφος

97787938

18

Οι Ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ Λευκωσία

22 103692
99 735515

 

Επιπλέον, χρειάζεται ειδική άδεια που θα εκδοθεί από τη Διπλωματική Αποστολή για τη μεταφορά της σορού για ενταφιασμό στην Κύπρο. Για να εξασφαλιστεί η προαναφερόμενη άδεια, το γραφείο κηδειών θα πρέπει να υποβάλλει τα εξής έγγραφα στη Διπλωματική Αποστολή, τα οποία θα προωθηθούν από τη Διπλωματική Αποστολή στους Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας και Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Μεταφορών:

 • Πιστοποιημένο με Apostille πιστοποιητικό θανάτου από τις αρχές της χώρας στην οποία απεβίωσε ο/η θανών
 • Πιστοποιημένο με Apostille πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή ότι η σορός έχει τοποθετηθεί προσεκτικά σε συγκολλημένο φέρετρο μόλυβδου ή ψευδαργύρου, με εξωτερικό φέρετρο ξύλου πάχους τουλάχιστον 20μμ
 • Πιστοποιημένη με Apostille άδεια μεταφοράς της σορού από τις αρμόδιες αρχές της χώρας αναχώρησης
 • Πιστοποιημένο με Apostille πιστοποιητικό από τις αρχές της χώρας όπου απεβίωσε ο/η θανών που να βεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε επιδημία ή μεταδοτική ασθένεια στην περιοχή όπου ο θανών απεβίωσε
 • Πιστοποιημένη με Apostille ένορκη δήλωση από εκπρόσωπο του γραφείου κηδειών που να δηλώνει ότι έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία βαλσαμώματος
 • Πιστοποιημένη με Apostille δήλωση του γραφείου κηδειών που να αναφέρει το δρομολόγιο
 • Πιστοποιημένο με Apostille αντίγραφο πρώτης σελίδας του διαβατηρίου του/της θανών

Αν η σορός έχει αποτεφρωθεί, τότε θα πρέπει να παρουσιαστεί πιστοποιημένο με Apostille, πιστοποιητικό αποτέφρωσης στη θέση του πιστοποιητικού βαλσαμώματος. Ο/η μεταφορέας της τέφρας έχει υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή συσκευασία τους.   

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο θάνατος προήλθε από μεταδοτική ασθένεια, η σορός θα πρέπει να τοποθετηθεί σε προσεκτικά συγκολλημένο φέρετρο κατασκευασμένο από είτε χάλυβα ή ψευδάργυρο, με τη βάση του να είναι καλυμμένη με απορροφητικό υλικό.

Το φέρετρο θα πρέπει στη συνέχεια να καλυφθεί με αντισηπτικό σάβανο εμποτισμένο σε αντισηπτικό διάλυμα και να τοποθετηθεί σε ξύλινο φέρετρο με τουλάχιστο 20μμ πλάτος. Το γραφείο κηδειών θα πρέπει να προσκομίσει στη Διπλωματική Αποστολή πιστοποιητικό ότι έχει πραγματοποιηθεί η υπό αναφορά διαδικασία .

Το τέλος για εξασφάλιση της εν θέματι άδειας ανέρχεται σε €12.

Για να μεταφερθεί ζώο στην Κύπρο, είναι απαραίτητο να υπάρχει πιστοποιητικό υγείας ή διαβατήριο κατοικίδιου (και τα δύο βασισμένα στα πρότυπα της ΕΕ).  Επιπλέον, απαιτείται έγκυρο πιστοποιητικό κατά της λύσσας.

Για λεπτομερείς και για πληροφορίες εν σχέσει με τη διαδικασία, παρακαλώ επικοινωνήσετε με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος μέσω επίσκεψης στην κάτωθι ιστοσελίδα:

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs07_gr/vs07_gr?OpenDocument