Επίτιμα Προξενεία

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διαθέτει Επίτιμο Προξενείο στη Φινλανδία. 

 

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΤΑΛΙΝ – ΕΣΘΟΝΙΑ
Mr. Jaanus Rahumägi

Διεύθυνση: Vabaohumuuseumi 3
Moisa 4, 14th floor
13522 Tallinn
Estonia
Τηλ.: +372 660 5717
Ηλεκτρ. Δ/νση: hc.cyprus@gmail.com
΄Ωρες Λειτουργίας: 10:00 – 12:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)