Ταξιδιωτικές oδηγίες


Ουκρανία

Εγκαταλείψετε τη χώρα

Διαβάστε περισσότερα

COVID-19, Χώρες νοτίου τμήματος Αφρικής

Να αποφεύγονται όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

Σρι Λάνκα

Αποφυγή μη αναγκαίων ταξιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Ιράν

Αποφυγή μη αναγκαίων ταξιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Λίβανος

Συνιστάται προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Περού

Αποφυγή μη αναγκαίων ταξιδιών

Διαβάστε περισσότερα