Γενικές πληροφορίες

Η Πρεσβεία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1999, πριν από την έναρξη - τον Ιούλιο του ίδιου έτους - της Φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αποτελέσματα της οποίας υπήρξαν καθοριστικά για το ξεκλείδωμα της πορείας της Κύπρου προς την πλήρη ένταξη στην ΕΕ (κάτι που επιτεύχθηκε τελικά το 2004).

Εκτός από τη Φινλανδία, η Πρεσβεία καλύπτει επίσης την Εσθονία και η κύρια αποστολή της είναι να προάγει, να διευρύνει και να εμβαθύνει τους διμερείς δεσμούς και σχέσεις και να προωθήσει τις ανταλλαγές και τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων του διμερούς και του διεθνούς αλλά και εντός της ΕΕ, μεταξύ της Κύπρου και αμφοτέρων των χωρών διαπίστευσης.

Το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, τόσο σε Κύπριους πολίτες όσο και στο ευρύ κοινό.

Τα γραφεία της Πρεσβείας βρίσκονται στις ίδιες εγκαταστάσεις στο κέντρο του Ελσίνκι, στην οδό Bulevardi 5, από την ίδρυση της Πρεσβείας.

Πριν τη λειτουργία της Πρεσβείας στο Ελσίνκι, η Κύπρος κάλυπτε διπλωματικά τόσο τη Φινλανδία όσο και την Εσθονία από την Πρεσβεία της στη Στοκχόλμη, η οποία προϋπήρχε.

Πρώτος Πρέσβης της Κύπρου με έδρα το Ελσίνκι ήταν ο Λεωνίδας Σ. Μαρκίδης, ο οποίος επέδωσε τα Διαπιστευτήριά του στον τότε Πρόεδρο Martti Ahtisaari στις 12 Απριλίου 1999.

Έκτοτε, οι ακόλουθοι διπλωμάτες υπηρέτησαν στην Πρεσβεία ως Αρχηγοί Αποστολής/Πρέσβεις:

1999-2001 Λεωνίδας Σ. Μαρκίδης
2002-2007 Λόρια Μαρκίδου
2007-2010 Θάλεια Πετρίδη 
2011-2014 Φίλιππος Κρητιώτης (†)
2014-2018 Ευάγγελος Σάββα
2018-2021 Γιώργος Ζωδιάτης
2021-2022 Γαβριέλλα Μιχαηλίδου (Επιτετραμμένη)
2022- Δημήτρης Σαμουήλ