30 Ιανουαρίου 2024 - Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για το Ψήφισμα 2723 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για ανανέωση των όρων εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην ΚύπροΑνακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για το Ψήφισμα 2723 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για ανανέωση των όρων εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

Το Υπουργείο Εξωτερικών καλωσορίζει την ομόφωνη υιοθέτηση του Ψηφίσματος 2723 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με το οποίο ανανεώνονται οι όροι εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο για ακόμα 12 μήνες, μέχρι τη 31η Ιανουαρίου 2025.

Με το ψήφισμα του, το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναβεβαιώνει όλα τα σχετικά με την Κύπρο ψηφίσματα και υπενθυμίζει τη σημασία εξεύρεσης μιας βιώσιμης, περιεκτικής και δίκαιης λύσης στη βάση μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, ως καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα. Σ αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξη του στη διαρκή δέσμευση του Γενικού Γραμματέα στην προσπάθεια επίτευξης μιας αμοιβαία αποδέκτης λύσης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και καλωσορίζει τον διορισμό Προσωπικής Απεσταλμένης η οποία θα αναλάβει εκ μέρους του Αποστολή Καλών Υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει επίσης τη θέση του για το καθεστώς της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων όπως διατυπώνεται στα σχετικά ψηφίσματα και τη Δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας (A/PRST/2021/13) και την έκκλησή του για άμεση ανάκληση όλων των ενεργειών οι οποίες δεν συνάδουν με τα εν λόγω ψηφίσματα. Επαναλαμβάνει επίσης την έκκληση του προς τις τουρκικές δυνάμεις να αποκαταστήσουν το καθεστώς στην περιοχή των Στροβιλιών ως ήταν πριν τον Ιούνιο του 2000.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την επαναλαμβανόμενη τάση παραβιάσεων της βόρειας γραμμής καταπαύσεως του πυρός και της αμφισβήτησης του καθεστώτος της νεκρής ζώνης από τις τουρκικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνει επίσης την καταδίκη των επιθέσεων του περασμένου Αυγούστου στην Πύλα, κατά των ειρηνευτών και καλεί για υλοποίηση της Συναντίληψης που επιτεύχθηκε για την Πύλα, ως ένα σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Η λήψη ενεργειών οι οποίες θα συμβάλουν στη δημιουργία καλού κλίματος, μείωσης των εντάσεων και οικοδόμησης της εμπιστοσύνης είναι εξαιρετικής σημασίας ενόψει της αποστολής της Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα. Η Κυπριακή Κυβέρνηση παραμένει πλήρως δεσμευμένη να εργαστεί εποικοδομητικά προς αυτή την κατεύθυνση και επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη της προς την Αποστολή της κας Holguin Cuellar, προσβλέποντας στη δημιουργία της απαραίτητης δυναμικής για επανέναρξη μίας ουσιαστικής διαπραγματευτικής διαδικασίας η οποία θα οδηγήσει σε μια περιεκτική λύση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

----------------

Τρίτη, 30 Iανουαρίου 2024