21 Δεκεμβρίου 2023 - Στην Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Στέλλα Σουλιώτη» 2023Στην Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου το  Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Στέλλα Σουλιώτη» 2023

Το ετήσιο Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Στέλλα Σουλιώτη» καθιερώθηκε το 2021 ως ένδειξη τιμής της πολυσχιδούς προσωπικότητας και αναγνώρισης της κληρονομιάς της Στέλλας Σουλιώτη, η οποία ενέπνευσε μελλοντικές γενεές στην Κύπρο. Το Βραβείο απονέμεται ετησίως σε πρόσωπο ή Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) για την ξεχωριστή συμβολή τους στον αγώνα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Βραβείου για το 2023, αποτελούμενη από τον Υπουργό Εξωτερικών (Πρόεδρο), την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και τα ex-officio μέλη κα Aντρούλα Χριστοφίδου-Henriques (ιδρύτρια της Οργάνωσης «Cyprus Stop Trafficking»  στην οποία απονεμήθηκε το Βραβείο «Στέλλα Σουλιώτη» το 2022) και κα Τιτίνα Λοϊζίδου, αποφάσισε φέτος να απονείμει το Βραβείο «Στέλλα Σουλιώτη» για το έτος 2023 στην Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου.

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου ιδρύθηκε το 1980 με σκοπό την προώθηση της επίλυσης των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού. Μέσα από τη δράση της για σαράντα τρία χρόνια η Οργάνωση αναδείχθηκε πρωτοπόρα στην προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες, ιδιαίτερα αυτών με κινητικές δυσκολίες, καθώς και στην ευαισθητοποίηση και σεβασμό της κυπριακής κοινωνίας στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Βραβείου αποφάσισε, επίσης, όπως απονείμει έπαινο στις οργανώσεις «Κοινωνία Caritas Cyprus» και «Generation for Change CY» για τη συνεισφορά και το έργο τους στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023.

----------------- 

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023