Συνάντηση Ανώτερων Αξιωματούχων - Δήλωση της Προεδρίας για τον Θαλάσσιο Ανθρωπιστικό ΔιάδρομοΣυνάντηση Ανώτερων Αξιωματούχων - Δήλωση της Προεδρίας για τον Θαλάσσιο Ανθρωπιστικό Διάδρομο

Σε συνέχεια των Κοινών Δηλώσεων της 8ης Μαρτίου και 14ης Μαρτίου 2024, συγκλήθηκε συνάντηση των Ανώτερων Αξιωματούχων για τεχνικές συζητήσεις νωρίτερα σήμερα, στην Κύπρο με στόχο την επιτάχυνση της εφαρμογής του Σχεδίου Αμάλθεια για μεταφορά επιπρόσθετων ποσοτήτων, επείγουσας αναγκαίας, ανθρωπιστικής βοήθειας δια θαλάσσης στη Γάζα.

Ο σκοπός του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου είναι να συμπληρώσει -και όχι να υποκαταστήσει- τις υφιστάμενες διόδους και συγκεκριμένα μέσω της Ράφα, Αιγύπτου και Ιορδανίας, καθώς και τα σημεία διέλευσης από το Ισραήλ στη Γάζα, ούτως ώστε να αυξηθεί ουσιαστικά η παράδοση της βοήθειας. Σε αυτό το πλαίσιο το άνοιγμα του Λιμανιού Ashdod θα ήταν ευπρόσδεκτο και θα αποτελούσε σημαντική ενίσχυση του διαδρόμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Ειδική Συντονίστρια του ΟΗΕ για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Ανοικοδόμηση της Γάζας, κα Sigrid Kaag, που είναι εντεταλμένη να διευκολύνει, να συντονίζει, να εποπτεύει και να επιβεβαιώνει τη ροή βοήθειας προς τη Γάζα βάσει του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2720 (2023), παρουσίασε επίσης, τον τρόπο που ο θαλάσσιος διάδρομος μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πολλά σημεία διέλευσης που χρειάζονται για να αυξηθεί ουσιαστικά η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, περιλαμβανομένου του συναφή μηχανισμού του ΟΗΕ και της προοπτικής σύστασης Γραμματείας.

Στη σημερινή συνάντηση, άνω των 35 κρατών και διάφορων διεθνών οργανισμών, διαβουλεύτηκαν επί των τεχνικών πτυχών του Σχεδίου Αμάλθεια, με στόχο την ουσιώδη αύξηση των δυνατοτήτων, καθώς και ευέλικτες χρηματοδοτικές διαστάσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση ανακοινώθηκε η εγκαθίδρυση του Ταμείου Αμάλθεια στο οποίο τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συνεισφέρουν, ενώ συζητήθηκε και η πιθανότητα δημιουργίας ενός ταμείου, υπό την διαχείριση του ΟΗΕ, για πολλαπλούς δωρητές. Περαιτέρω διαβουλεύσεις με τον πυρήνα των εταίρων θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, επίσης, επανεπιβεβαιώθηκε από τους συμμετέχοντες ότι η προστασία της ζωής του άμαχου πληθυσμού είναι καθοριστικό συστατικό στοιχείο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που πρέπει να τυγχάνει σεβασμού, καθώς και ότι όλοι μαζί πρέπει να πράξουμε περισσότερα για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια παραδίδεται στους ανθρώπους που επειγόντως την χρειάζονται.

------------
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024