11 Ιανουαρίου 2024 - Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τις Εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις Καλές Υπηρεσίες του και την Ειρηνευτική Δύναμη (UNFICYP)Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τις Εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις Καλές Υπηρεσίες του και την Ειρηνευτική Δύναμη (UNFICYP)

Αναφορικά με τις Εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις Καλές Υπηρεσίες του και την Ειρηνευτική Δύναμη (UNFICYP), το Υπουργείο Εξωτερικών επιθυμεί να επισημάνει τα ακόλουθα:

To Υπουργείο Εξωτερικών καλωσορίζει την επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Γενικού Γραμματέα στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, καθοδηγούμενος από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας τα οποία καθορίζουν και τις σχετικές παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών. Η προσήλωση του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη μίας ουσιαστικής διαπραγματευτικής διαδικασίας, η οποία θα οδηγήσει σε μία αμοιβαία αποδεκτή λύση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, αντικατοπτρίζεται στον πρόσφατο διορισμό της κας Maria Angela Holguin Cuellar ως Προσωπικής του Απεσταλμένης. Η Κυπριακή Κυβέρνηση επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για στήριξη της αποστολής της κας Holguin Cuellar, προσβλέποντας σε γρήγορη άρση του αδιεξόδου και επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Αναφορικά με την Έκθεση για την UNFICYP, σημειώνεται η εκφρασθείσα ανησυχία του Γενικού Γραμματέα για τις εξελίξεις στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων, για τις οποίες υπεύθυνη είναι η Τουρκία. Σημειώνεται επίσης, η διαβεβαίωσή του ότι, τα Ηνωμένα Έθνη διατηρούν αναλλοίωτη τη θέση τους στο θέμα των Βαρωσίων, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή τους για πλήρη συμμόρφωση στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, και επαναφορά στο status quo ante.

Ως προς την κατάσταση στη νεκρή ζώνη, το Υπουργείο Εξωτερικών συμμερίζεται την ανησυχία που εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας αναφορικά με τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων, οι οποίες φαίνεται να αποτελούν μέρος μιας συστηματικής πολιτικής αμφισβήτησης της γραμμής κατάπαυσης του πυρός και του καθεστώτος της νεκρής ζώνης. Ειδικότερα, στις εκθέσεις καταγράφεται σειρά παραβιάσεων στην Πύλα, την περιοχή Δερύνειας και την ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας, με ειδική αναφορά στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Αγίου Δομετίου και το Maria’s House. Δυστυχώς, δεν επιτυγχάνεται σε όλες τις περιπτώσεις - περιλαμβανομένης και της περίπτωσης της συνεχιζόμενης παραβίασης στα Στροβίλια - σαφής καταγραφή των γεγονότων, ακολουθώντας μία διαχρονική τάση τήρησης ίσων αποστάσεων.

Οι αναφορές στα ανθρωπιστικά θέματα, όπως οι συνθήκες διαβίωσης των εγκλωβισμένων και η ανάγκη συνεργασίας της Τουρκίας για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοούμενων, παραμένουν δυστυχώς, υποτονικές.

Το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει να συνεργάζεται εποικοδομητικά με την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, για την αποτελεσματική εφαρμογή των όρων εντολής της και με τελικό στόχο την επίτευξη συνολικής και δίκαιης λύσης του Κυπριακού στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

----------------------
Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2024