4 Οκτωβρίου 2022 - Παραχώρηση Υποτροφίας για Φοίτηση στο Κολλέγιο της ΕυρώπηςΛευκωσία, 4 Οκτωβρίου 2022

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την Παραχώρηση Υποτροφίας για Φοίτηση στο Κολλέγιο της Ευρώπης

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει ότι προσφέρει μία υποτροφία για φοίτηση στο Κολλέγιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο του σχετικού Μνημονίου Συναντίληψης που υπογράφηκε τον παρελθόντα Δεκέμβριο μεταξύ των δύο μερών, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών επιδιώκει και υλοποιεί συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα και κέντρα ερευνών που εξειδικεύονται σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας της συμμετοχής της Κύπρου στην ΕΕ.


Το Κολλέγιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και από το 1992 στεγάζεται σε δύο πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, στη Bruges (Βέλγιο) και στο Natolin (Πολωνία). Προσφέρει ευρεία επιλογή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας τα απαραίτητα εχέγγυα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες να εργαστούν και να ζήσουν σε ένα διεθνές περιβάλλον.


Με βάση τις πρόνοιες του εν λόγω μνημονίου, διατίθεται μια (1) υποτροφία ύψους είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (€27.000) για Κύπριους πολίτες που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Κολλέγιο της Ευρώπης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24. Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα και τη διαμονή του/της φοιτητή/φοιτήτριας που θα επιλεγεί.


Αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μπορούν να υποβάλλονται από τις 13 Οκτωβρίου μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2023.


Οι αιτήσεις για το Κολλέγιο της Ευρώπης συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου.


Το Κολλέγιο θα διεξάγει προκαταρτικό έλεγχο των αιτήσεων που θα υποβληθούν (pre-screening), και θα ακολουθήσει συνέντευξη από την εθνική εξεταστική επιτροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mstatioti@mfa.gov.cy