26 Οκτ. 2021 - Διεθνές Συνέδριο «Ο ρόλος της εξωτερικής πολιτικής στην προώθηση της ισότητας των φύλων»

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια από την ένταξη της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, διοργανώνει συνέδριο υψηλού επιπέδου στις 26 Οκτωβρίου 2021 με θέμα «Ο ρόλος της εξωτερικής πολιτικής στην προώθηση της ισότητας των φύλων: Αντιμετώπιση των προκλήσεων, των πισωγυρισμάτων και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες».

Η ισότητα των φύλων και η κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της διεθνούς μετανάστευσης και των ανθρωπιστικών πολιτικών που σχετίζονται με το φύλο, πρέπει να απασχολήσουν τις διεθνείς σχέσεις ως ζήτημα προτεραιότητας, προκειμένου να προωθηθεί η πλήρης εφαρμογή των διεθνών προτύπων ανά το παγκόσμιο. Ενώ ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει «φεμινιστικές εξωτερικές πολιτικές» τα τελευταία χρόνια, η ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στις διεθνείς σχέσεις, από τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες και τη λήψη αποφάσεων, μέχρι και το στάδιο της υλοποίησης, καθώς και η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση σε Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αυτό το συνέδριο θα επικεντρωθεί στον ρόλο της εξωτερικής πολιτικής στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και στην επίτευξη της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένου του μεταναστευτικού πλαισίου, θα αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση για τα δικαιώματα των γυναικών και τη συμμετοχή τους σε πολυμερές επίπεδο και θα εξετάσει τα επόμενα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος και του συνδέσμου ζωντανής μετάδοσης, μπορείτε να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα που είναι αφιερωμένη στο Συνέδριο, στον ιστότοπο του Συμβουλίου της Ευρώπης (στην Αγγλική).