Εκλογές στο Λεσότο [7 Οκτωβρίου 2022]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή εκλογικών παρατηρητών ΕΕ στο Λεσότο

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής εκλογικών παρατηρητών για τις γενικές εκλογές στο Λεσότο που είναι προγραμματισμένες για τις 7 Οκτωβρίου 2022. Η αποστολή θα αποτελείται από 22 παρατηρητές μακράς διάρκειας και 30 παρατηρητές βραχείας διάρκειας. Το σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Παρατηρητές είναι προσβάσιμο μέσω του πιο κάτω συνδέσμου.

Call for Observers EOM Lesotho

Observers ToR Lesotho 2022

H γλώσσα εργασίας και αναφοράς της αποστολής είναι τα Αγγλικά (Επίπεδο C1). Oι παρατηρητές πρέπει να είναι, επίσης, πρόθυμοι να αποδεχτούν πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης σε ορισμένες περιοχές ευθύνης.

Προσοντούχοι Κύπριοι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό κατάλογο (“Roster”) και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην αποστολή της ΕΕ θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Πολυμερών Σχέσεων και Διεθνών Οργανισμών (Α1) του Υπουργείου Εξωτερικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cconstantinou@mfa.gov.cy, το αργότερο μέχρι τις 11 Αυγούστου 2022.

Η Αποστολή συνιστά ένθερμα τον εμβολιασμό των υποψηφίων κατά της COVID-19. Υποψήφιοι με χρόνια υποκείμενα νοσήματα που διατρέχουν κίνδυνο να νοσήσουν βαριά από COVID-19, συνιστάται όπως συζητήσουν το ενδεχόμενο αίτησής τους με τον προσωπικό τους ιατρό.