22 Mαρ. 2021 - Χαιρετισμός Υπουργού Εξωτερικών στο διαδικτυακό σεμινάριο για τον ρόλο του ΔΕΕΧαιρετισμός Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη στο διαδικτυακό σεμινάριο που συνδιοργανώθηκε από τη Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο "Ο ρόλος του ΔΕΕ" στις 22 και 23 Μαρτίου 2021

[Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον χαιρετισμό σε οπτικογράφηση στο κάτω μέρος]

 

‘Εντιμε κύριε Γενικέ Εισαγγελέα,

Έντιμες και Έντιμοι κυρίες και κύριοι Δικαστές,

Φίλες και Φίλοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που προλογίζω το διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το ρόλο του τελευταίου στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Επιτρέψτε μου καταρχάς να χαιρετίσω τη συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα, των έντιμων Δικαστών, και των μελών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να τους ευχαριστήσω θερμά για τη θετική και πρόθυμη ανταπόκριση τους στη σχετική  πρόσκληση.

Είμαι ευτυχής που διαπιστώνω ότι διαπρέπουν και στον ευρωπαϊκό δικαϊκό κόσμο εξέχοντες νομικοί από Κύπρο και Ελλάδα, που με το έργο και την προσφορά τους τιμούν τις χώρες μας, συμβάλλοντας με την προσήλωσή τους στις αρχές και τις αξίες του Ενωσιακού Δικαίου στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων δικαίου σε όλα τα Κράτη Μέλη.  

Η Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συστάθηκε το 2019 στο Υπουργείο Εξωτερικών και αποτελεί το βασικό συντονιστικό εργαλείο για την καλύτερη προώθηση των θέσεων της Κύπρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας. Η σύσταση και λειτουργία της Γραμματείας στηρίχθηκε στις εμπειρίες που η Κυπριακή Δημοκρατία απέκτησε από την ένταξή το στην ΕΕ το 2004 και τη συμμετοχή της στα δρώμενα των Βρυξελλών από το 2004 και εντεύθεν, και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πρώτης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021.

Αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία της συνεχούς επιμόρφωσης και της κατανόησης τόσο των κανόνων και αξιών της ΕΕ όσο και των ρόλων και αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων, το Υπουργείο Εξωτερικών διοργανώνει, στηρίζει και συμμετέχει ενεργά, μέσω και της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σε δράσεις και εκδηλώσεις που αποσκοπούν στο να φέρουν τον Κύπριο Ευρωπαίο πολίτη πιο κοντά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και αξίες ακόμη και υπό τις παρούσες συνθήκες της πανδημίας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι προσπάθειες για θεσμοθέτηση της διεξαγωγής, σε τακτική βάση, σειράς σεμιναρίων, με σκοπό μεταξύ άλλων την εξοικείωση του δημόσιου τομέα αλλά και του ευρύτερου κοινού με τους θεσμούς και τη λειτουργία της ΕΕ.

Αναντίλεκτα, η Ευρώπη δεν θα ήταν η ίδια χωρίς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θωρακίζει νομικά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Από πολύ νωρίς, το Δικαστήριο με αποφασιστικότητα και τόλμη προχώρησε ένα βήμα περαιτέρω το όραμα της Ευρωπαϊκής ιδέας, υιοθετώντας αρχές όπως αυτή του άμεσου αποτελέσματος και της κατά προτεραιότητας εφαρμογής του Ενωσιακού Δικαίου, που αν και δεν προβλέπονται ρητώς, είναι εμποτισμένες με το πνεύμα των Συνθηκών. Με τη νομολόγηση αρχών όπως αυτές που προανέφερα, το Δικαστήριο ενίσχυσε τις συνθήκες για στενότερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών, και παράλληλα τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ακριβώς ο συντονισμός αυτός, η συνεργασία και η αλληλεγγύη στις διάφορες προκλήσεις και κρίσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, ίσως να μην ήταν εφικτός αν δεν είχε προηγηθεί η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επεξηγεί και διαφυλάττει την ορθή εφαρμογή του κεκτημένου πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η Ευρώπη που έχουμε σήμερα.

Κυρίες και Κύριοι,

Ως Ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουμε σήμερα μέσω της διαμορφωθείσας νομολογίας του ΔΕΕ την ελεύθερη διακίνηση προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου, και έχουμε κάνει ως κοινωνίες σημαντικά βήματα σε τομείς όπως είναι η ισότητα των φύλων, η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, τα δικαιώματα των καταναλωτών, δικαιώματα που σήμερα θεωρούμε κεκτημένα και αυτονόητα, τα οποία όμως δεν θα ήταν χωρίς την νομική κατοχύρωση από το  Δικαστήριο.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το σημερινό σεμινάριο αποσκοπεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων και τον καταλυτικό αντίκτυπο των αποφάσεων του σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας, ως Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστώ θερμά όλους όσους έχουν εργαστεί για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του σεμιναρίου, και βεβαίως τους Έντιμους Δικαστές και όλους τους ομιλητές για τη συμμετοχή τους.

Τέλος, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι εργασίες του διήμερου σεμιναρίου θα είναι παραγωγικές και επωφελείς, ευχαριστώ θερμά όλους εσάς που το παρακολουθείτε.