04 Ιουνίου 2024 - Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης Κύπρου - Αιγύπτου για την εργοδότηση Αιγύπτιων πολιτών στην ΚύπροsΥπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την εργοδότηση Αιγύπτιων πολιτών στην Κύπρο

Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης εργασίας (4-5 Ιουνίου) που πραγματοποιεί στην Αίγυπτο, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος υπέγραψε σήμερα μαζί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του κ. Sameh Shoukry, Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την εργοδότηση Αιγύπτιων πολιτών στην Κύπρο. Στόχος του Μνημονίου είναι η διευκόλυνση και ρύθμιση της εισόδου και διαμονής Αιγύπτιων εργαζομένων που έρχονται στην Κύπρο για απασχόληση σε διάφορους τομείς, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και της πολιτικής της Κυβέρνησης ως προς αυτές.

Με τη σημερινή υπογραφή του Μνημονίου προσφέρεται πλέον, η θεσμική δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας από Αιγύπτιους πολίτες με δομημένο, σταδιακό και ελεγχόμενο τρόπο.

Η συνομολόγηση του Μνημονίου ολοκληρώθηκε μέσα σε τέσσερις μήνες, γεγονός που τονίζει την πολιτική βούληση των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και για αμοιβαία επωφελή επίδραση στον οικονομικό τομέα.

Μια Μικτή Επιτροπή, υπό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο ευχαριστούμε για την αγαστή συνεργασία, θα επιβλέπει την εφαρμογή του Μνημονίου, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και προτείνοντας τροποποιήσεις, εφόσον χρειάζεται. Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνεται ότι το πρώτο έτος θα λειτουργήσει ως πιλοτική φάση για την αξιολόγηση των διαδικασιών και της εφαρμογής του Μνημονίου.

Το Μνημόνιο Συναντίληψης περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, τη μεταφορά των απολαβών και τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των ανταλλασσόμενων πληροφοριών.
-------------------
Τρίτη, 04 Ιουνίου 2024