13 Νοεμβρίου 2023 - Παραχώρηση Υποτροφίας από το Υπουργείο Εξωτερικών για φοίτηση στο Κολλέγιο της ΕυρώπηςΠαραχώρηση Υποτροφίας από το Υπουργείο Εξωτερικών για φοίτηση στο Κολλέγιο της Ευρώπης

Το Υπουργείο Εξωτερικών, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, υπέγραψε τον Δεκέμβριο 2021, Μνημόνιο Συναντίληψης με το Κολλέγιο της Ευρώπης, για παροχή μίας υποτροφίας ετησίως σε Κύπριους πολίτες, για φοίτηση στο εν λόγω Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Το Κολλέγιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949. Από το 1992 στεγάζεται σε δύο πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, στη Bruges (Βέλγιο) και στο Natolin (Πολωνία). Προσφέρει ευρεία επιλογή μεταπτυχιακών προγραμμάτων με επίκεντρο θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), παρέχοντας τα απαραίτητα εχέγγυα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες να ζήσουν και να εργαστούν στην ΕΕ και γενικότερα σε ένα ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Με βάση τις πρόνοιες του εν λόγω Μνημονίου, το Υπουργείο Εξωτερικών παραχωρεί για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 μία (1) υποτροφία για φοίτηση στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στην πόλη Bruges ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (€29,000), ή μία (1) υποτροφία για φοίτηση στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στην πόλη Natolin ύψους είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (€27,000). Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα και τη διαμονή.

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κολλεγίου. Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων λήγει στις 16 Ιανουαρίου 2024.

Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία επιλογής, σημειώνεται ότι η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σε πρώτο στάδιο από το Κολλέγιο της Ευρώπης και, στη συνέχεια, οι υποψήφιοι εξετάζονται από την Εθνική Εξεταστική Επιτροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία έχει συσταθεί από κοινού με το Κολλέγιο της Ευρώπης, στη βάση των προνοιών του σχετικού Μνημονίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μαρία Γιαννού στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mgiannou@mfa.gov.cy 
--------------------------
Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023