13 Μαρτίου 2023 - Ανακοίνωση σχετικά με δημοσίευμα στον τουρκοκυπριακό Τύπο που αφορά την 146η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη στο ΜπαχρέινΑνακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με δημοσίευμα στον τουρκοκυπριακό Τύπο που αφορά την 146η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη στο Μπαχρέιν

Σε σχέση με το σημερινό δημοσίευμα στον τουρκοκυπριακό Τύπο το οποίο αφορά την 146η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη, το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει τα ακόλουθα:

Δυστυχώς το εν λόγω συμβάν εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της τουρκοκυπριακής πλευράς να εκμεταλλευθεί επικοινωνιακά κάθε ευκαιρία προς εξυπηρέτηση των «σχεδιασμών» της για «νομιμοποίηση» της αποσχιστικής «οντότητας» των κατεχομένων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών βρισκόταν συνεχώς σε πλήρη συντονισμό με την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων που συμμετείχε στην εν λόγω Διάσκεψη, καθώς και με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Άμπου Ντάμπι (με διαπίστευση στο Μπαχρέιν) προς αποτροπή των όποιων «προσπαθειών» της τουρκοκυπριακής πλευράς για υπόσκαψη της διεθνώς αναγνωρισμένης κρατικής υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επί τούτου, και σε συνέχεια των συντονισμένων ενεργειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Μπαχρέιν, ως φιλοξενούσα χώρα της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης, παρενέβη και απέτρεψε τις προαναφερθείσες «προσπάθειες» της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δράττεται της ευκαιρίας για να επαναλάβει ότι τέτοιου είδους αποσχιστικές «ενέργειες» δεν υποβοηθούν τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς εξεύρεση λύσης του Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ.

13 Μαρτίου 2023