30 Ιουλ. 2021 - Προκήρυξη διαγωνισμού για το Ετήσιο Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων "Στέλλα Σουλιώτη" 2021Προκήρυξη πρώτου ετήσιου διαγωνισμού για το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Στέλλα Σουλιώτη»

Το Υπουργείο Εξωτερικών προκηρύσσει τον πρώτο ετήσιο διαγωνισμό για το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Στέλλα Σουλιώτη» και ανακοινώνει την έναρξη από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021, της περιόδου για υποβολή υποψηφιοτήτων ή προτάσεων για το έτος 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να υποβάλουν υποψηφιότητα είτε να προτείνουν άλλα πρόσωπα, ομάδες ή Οργανώσεις για το Βραβείο, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο κατά περίπτωση, ειδικό έντυπο, που διατίθεται μέσω των συνδέσμων που ακολουθούν στο κάτω μέρος.

Το Βραβείο θεσπίστηκε με σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκε στις 2 Ιουνίου 2021, στη βάση σχετικής πρότασης του Υπουργείου Εξωτερικών, και θα απονέμεται κάθε χρόνο, αρχίζοντας από φέτος, στις 10 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε πρόσωπα/ομάδες/Οργανώσεις που έχουν επιδείξει κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών αξιοσημείωτο έργο και δράση σε τομέα ή τομείς που σχετίζονται άμεσα με την προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υποψηφιότητες ή προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από/για πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο, καθώς και από/για Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Με βάση τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων/προτάσεων και η τελική επιλογή θα γίνεται από Πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από τους Υπουργό Εξωτερικών (Πρόεδρο), Υπουργό Δικαιοσύνης, Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δύο προσωπικότητες με αναγνωρισμένη προσφορά στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα επιλέγονται σε ετήσια βάση κατόπιν σύστασης των τριών εξ οφίκιο μελών της Επιτροπής. Για φέτος, στην Επιτροπή έχουν προσκληθεί και αποδεχθεί να μετάσχουν ο κ. Αλέκος Μοδινός (πρωτοπόρος ακτιβιστής) και η κα Τώνια Σταυρινού (δημοσιογράφος).    

Το Βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 Ευρώ, το οποίο προσφέρεται για σκοπούς ενίσχυσης της δράσης του προσώπου/της ομάδας ή της Οργάνωσης που θα βραβεύεται, στον τομέα της προστασίας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Τα συμπληρωμένα έντυπα αίτησης ή πρότασης υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη διεύθυνση «Υπουργείο Εξωτερικών, Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου, 1447 Λευκωσία», με την ένδειξη «Human Rights Award» στο εξωτερικό του φακέλου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να αποτείνεστε τηλεφωνικά στον αριθμό (+357) 22651229 ή μέσω ηλεκτροινικού ταχυσδρομείου στη διεύθυνση mspathi@mfa.gov.cy.

Η προθεσμία για λήψη των αιτήσεων/προτάσεων εκπνέει την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021.

 

______________________________

ΕΝΤΥΠΑ

Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας

(στην περίπτωση που η υποψηφιότητα αφορά τον/την ίδιο/α τον/την υποβάλλοντα/-ουσα)

 

— Έντυπο πρότασης υποψηφιότητας  

(στην περίπτωση που προτείνεται άλλο πρόσωπο/ομάδα/Οργάνωση) 

 

______________________________

Για να δείτε τη σχετική με το θέμα Ανακοίνωση της 10ης Δεκεμβρίου 2020 πατήστε εδώ.