9 Φεβ. 2021 - Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΥΠΕΞ - Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και της Σχολής Μοριακής Ιατρικής ΚύπρουΔελτίο Τύπου αναφορικά με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου

Υπογράφτηκε σήμερα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) και της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ).

Το Μνημόνιο υπέγραψαν σε ειδική τελετή ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ, Καθ. Λεωνίδας Φυλακτού εκπροσωπώντας και τη ΣΜΙΚ.

Σκοπός του Μνημονίου, που τέθηκε άμεσα σε ισχύ για αρχική περίοδο δύο ετών, είναι η θεσμοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ των Μερών για την υλοποίηση ενός ευρέος φάσματος στοχευμένων δράσεων, όπως είναι, ανάμεσα σε άλλα, η παραχώρηση, με χορηγία του Υπουργείου Εξωτερικών, αριθμού υποτροφιών σε φοιτητές από χώρες της περιοχής σε μεταπτυχιακά προγράμματα της ΣΜΙΚ στους τομείς της Μοριακής Ιατρικής, Ιατρικής Γενετικής και της Νευροεπιστήμης, η συνεργασία για την ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων του ΙΝΓΚ/ΣΜΙΚ, και, η εγκαθίδρυση ή/και ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας του ΙΝΓΚ και της ΣΜΙΚ με χώρες της Μέσης Ανατολής

Όπως ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης κατά την τελετή υπογραφής, το εν λόγω Μνημόνιο εντάσσεται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών με τρίτες χώρες, και, αναμένεται ότι θα συμβάλει, πιο συγκεκριμένα, στην περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων και δεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής.