Διαδραστικός Χάρτης

Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε το πλήρες δίκτυο των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Περιλαμβάνει συνολικά 44 Πρεσβείες/Ύπατες Αρμοστείες, 5 Γενικά Προξενεία, 1 Γραφείο Εκπροσώπησης και 4 Μόνιμες Αντιπροσωπείες σε Διεθνείς Οργανισμούς. Κάνοντας κλικ σε κάθε σημείο που φαίνεται στον χάρτη, μπορείτε να δείτε τα πλήρη στοιχεία της αντίστοιχης αποστολής.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε την διαπιστευμένη Διπλωματική Αποστολή της Κύπρου σε μια συγκεκριμένη χώρα ή τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία σε έναν συγκεκριμένο Διεθνή Οργανισμό, επιλέγοντας την ανάλογη επιλογή από το πιο πάνω μενού.

 

Δίκτυο Διπλωματικών Αποστολών της Κύπρου στο εξωτερικό

Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται και η παρουσίαση του υλικού στον πιο πάνω χάρτη δεν συνεπάγονται την έκφραση οποιουδήποτε είδους άποψης εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το νομικό καθεστώς οποιασδήποτε χώρας, εδάφους, πόλης ή περιοχής ή των αρχών του, ή την οριοθέτηση των ορίων ή των συνόρων της.
Αναζήτηση ανά χώρα