Θέση Οδηγού/Κλητήρα, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στη Γενεύη

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γενεύη προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Οδηγού/Κλητήρα, πλήρους απασχόλησης, με ημερομηνία έναρξης καθηκόντων την 1η Ιανουαρίου 2021.

 

Βασικοί Όροι Εργασίας

Αρχική σύμβασης εργασίας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός CHF 4΄598.

 

Περιγραφή εργασίας

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, δίχως να περιορίζονται μόνο σε αυτά:

 

Απαιτούμενα προσόντα

 

Υποβολή αιτήσεων

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες  πρέπει να αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, μία φωτογραφία, αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας και συστατική επιστολή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021, 17:00 μμ (CET) στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancy@cyprusmission.ch

 

Μόνο υποψήφιοι/ες που θα προεπιλεγούν θα κληθούν σε συνέντευξη.